Arvioinnin kehittäminen

Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan monenlaisia haasteita opiskelijan arviointiin. Opiskelijan tulee harjaantua lukion aikana arvioimaan omaa tekemistään ja edistymistään ja itse- ja vertaisarviointia hyödynnetään yhtenä osana arviointia. Tavoitteena on, että opiskelija saa jatkuvaa palautetta omasta oppimisestaan ja opintojen edistymisestä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää hyviä vanhoja arviointitapoja ja luoda ehkä uusiakin hyviä arviointitapoja sovellettavaksi eri oppilaitoksissa.

Comments are closed.