Kohti kokonaisvaltaista arviointikulttuuria -hanke 2015-2017

 • Koeviikko uusiksi
  Koeviikko kuuluu luokattomaan lukioon – vai kuuluuko? Osana hankkeen arvioinnin kehittämisprosessia päätimme kokeilla erilaisia tapoja järjestää kurssipäätösviikkoa. Tässä hieman kokemuksia näistä malleista. Malli1: keskellä jaksoa tuplatunnit, joka mahdollistaa arviointikeskusteluja ja pidempää työskentelyä keskellä jaksoa. Tätä hyödynnettiin eri tavoin. Jotkut käyttivät tuplatunnin vierailuihin, toiset taas pitivät normaalin oppitunnin. Esimerkiksi uonnontieteissä pystyy […]
 • Osaamisen tunnustaminen saksan näyttökokeella
  Syksyllä 2017 Sotungin etälukiota käyvä Susanna aloitti saksan opinnot allekirjoittaneen ohjauksessa. Käytyään menestyksellisesti ensimmäiset kaksi kurssia, jotka etälukiossamme ovat tarjolla, opiskelija tiedusteli mahdollisuutta jotenkin saada jatkaa saksan kielen opintojen parissa. Hänen vakaana aikomuksenaan oli vielä osallistua saksan ylioppilaskirjoituksiin. Ongelmaksi opiskelijan haaveiden tielle näytti muodostuvan se, ettei Sotungin etälukiossa ole tähän […]
 • Uutta mutta mahtavaa: teleporttaa avatarisi äidinkielen kurssille!
  ”Kurssi oli aivan uusi kokemus – mutta mahtava!” Näillä sanoilla kuvasi eräs etälukiolainen tunnelmiaan opettajalle heti kurssikokeen jälkeen. Hän oli juuri saanut loppuun etälukion ensimmäisen kokonaan virtuaalisen äidinkielen ja kirjallisuuden kurssin. Opettaja oli samaa mieltä: kurssi oli toki kokemuksena hieman erilainen, mutta onnistunut olo jäi kyllä puolin ja toisin. Sotunki-saari […]
 • Osaamisen tunnustaminen englannin näyttökokeella
  Uudessa aikuislukion opetussuunnitelmassa osaamisen tunnustaminen ja muualla hankitun osaamiseen näyttäminen korostuvat. Pohdimme Etälukiossa uutta opetussuunnitelmaa käyttöön otettaessa, miten toteuttaisimme osaamisen tunnustamista ja, millaisissa tilanteissa näytön vastaanottaminen olisi perustelua. Syksyllä 2016 eteemme tuli opiskelija, jonka kanssa pääsimme soveltamaan käytännössä osaamisen tunnustamista ja näyttökokeen järjestämistä. Opiskelijan lukio-opinnot olivat keskeytyneet reilut kymmenen vuotta […]
 • Ajatuksia arvioinnista
  Videolla uskonnon ja psykologian opettaja Teija Havana esittää ajatuksia opiskelusta, oppimisesta, arvioinnista ja niihin liittyvistä arvoista.
 • Kuvataiteen sähköiset säpinät
  ”Miksi en ole saanut kuviksen arvosanaa?” ”Et ole palauttanut kolmea työtä.” ”Varmasti palautin, viime viikolla – ihan varmasti” Sähköinen portfolio toi avun tähän ikiaikaiseen ongelmaan. Sähköisessä portfoliossa työt ovat tallessa ja opettaja näkee heti, milloin ja mikä työ on palautettu. Etälukiolaiselle ehdoton etu on, että hänen ei tarvitse lähettää töitään […]
 • Lukiokurssi virtuaalimaailmassa
  Kokonaan virtuaalinen äidinkielen lukiokurssi käynnistyi nyt kolmannessa jaksossa. Kokemuksia tulossa! Alla kurssin oppimismaisemia Sotungin SecondLife saarella.
 • Koe etänä, kokemuksia
  Videolla Teija Havana kertoo kokemuksistaan etänä tehdyn uskonnon kurssin kokeesta. Lue myös http://sotunginluuta.fi/2016/11/28/arviointi-ilman-koetta-eue1/  
 • Kokeen suoritus etänä, UE1
  Kurssikokeet on tehty tähän asti pääasiassa koululla läsnä ollen, vaikka etälukion kaikki muu toiminta tapahtuu verkossa. Nyt toisen jakson eUE1-kurssilla tarjotaan kokeelle kaksi vaihtoehtoa: joko perinteisesti koululla tai kotoa käsin videonauhoitteena. Videoneuvotteluohjelmalla pidettävällä etätunnilla opastetaan etukäteen videokokeen tekemistä. Kokeen työt ovat samantyyppisiä kuin kurssityöt, joita tehdään kurssin aikana ja joista […]
 • Uudet työtavat käyttöön
  Veso-päivässä kerättiin aineryhmien ajatuksia seuraavista teemoista: Miten uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit ovat uusineet työtapoja? Mitä haasteita olette huomanneet? Onko hyviä ideoita jatkokehitykseen? Vieraat kielet(EN, VE ESP) ykkökurssilla pidetään henkilökohtainen palautekeskustelu kurssipäätöspäivänä monipuoliset näytöt (suullinen, kirjallinen, testi, ym. ) uutena: selvemmin ilmaistaan kurssin tavoitteet opiskelijoille, ”tämän kurssin jälkeen hallitset..” diagnosoivat testit […]
 • Suomi100 ideointia
  Sotungin lukion opettajat ideoivat syksyn 2017 toimintaa Sipoon Gumbon talolla. Kesäinen ilma antoi hyvää inspiraatiota! Hankkeen toimintakokonaisuuden aiheeksi tuli juhlavuoden kunniaksi Suomi 100.
 • Teleporttaa avatarisi Sotunki-saarelle: kokonainen äidinkielen kurssi virtuaalisesti!
  Syksyllä 2016 Sotungin etälukiossa voi opiskella täysin uudella tavalla. Toisessa jaksossa äidinkielen uuden opetussuunnitelman mukainen ÄI4-kurssi järjestetään kokonaan Second Lifen virtuaalimaailmassa. Oppitunnit järjestetään virtuaalisella Sotunki-saarella ja kurssitehtävät sekä kurssikoe tehdään virtuaalisesti. Opiskelijat toimivat virtuaalimaailmassa avatar-hahmon avulla. Virtuaalisella äidinkielen kurssilla opiskelu on kokemuksellista ja elämyksellistä: Opiskelija pääsee seikkailemaan Retoriikkakoulussa, Propagandapalatsissa ja jopa […]
 • Mitä muutoksia uusi opetussuunitelma tuo arviointiin
  Mitä muutoksia arviointiin uusi ops tuo tullessaan? Mitä tulee kehittää? Aineryhmät kokosivat syksyn 2015 alussa uuden opetussuunnitelman luonnoksesta asioita, jotka eniten muuttuvat oppiaineiden arvioinnissa. Opinto-ohjauksen arviointi Arvioinnissa tulee enemmän vielä suunnitella arviointitaitojen kehittyminen. Itsearviointia ja omien tavoitteiden asettelua suunniteltava enemmän integroiduksi kokonaisuudeksi. (Ykköset-kakkoset-kolmoset. Eri ikäisinä tehdään asioita eri tavalla.) Ykköset: […]
 • Kannustavan arvioinnin menetelmiä
  Lukuvuoden 1516 aikana koottiin oppiaineittain kannustavan arvioinnin tapoja tai menetelmiä. Psykologia ja katsomusaineet Luotiin itsearviointilomake ryhmä- ja yksilötyöskentelylle Kahdenkeskinen kannustava ja kehittävä palaute prosessiesseestä Arvostelun sijaan yritämme arvostaa opiskelijoiden aikaansaannoksia. Palautekeskustelua, jossa toteamisen sijaan kysytään. Kirjeen kirjoittaminen opettajalle, jossa reflektoidaan tunnelmia, oppimista, ryhmädynamiikkaa Kannustava arviointi tapahtuu meillä suullisesti. Historia ja […]
 • Opiskelijat valtaan–Topic Master-menetelmä englannin opetuksessa
    Arviointikulttuurin muutos haastaa myös opettajan muuttumaan. Lukio-opiskelijoiden tulisi yhä enemmän ottaa vastuuta oppimisestaan sekä osallistua kurssilla opetettavien asioiden ja käytettävien menetelmien suunnitteluun ja arviointiin. TopicMaster_esitys (pdf) Topic Master-menetelmässä valta oppimisen sisällöissä ja käsittelytavoissa annetaan opiskelijatiimeille, jotka tekevät työnjaon, päättävät kunkin kurssin aihepiirien sisällöistä, käsittelytavoista, portfoliotöistä tai tiimin yhteisestä projektityöstä. […]
 • Teemaseminaari ITK-päivillä 2016
  LUUTA-hanke järjesti teemaseminaarin itk-päivillä 2016. Otsikkona oli ”Numerot syrjään – kokonaisvaltainen arviointi oppimisen edistäjänä” http://www.itk.fi/2016/ohjelma/teemaseminaari/202. Teemaseminaarissa Sotungin lukion ja etälukion neljä aineenopettajaa Tuija Kae (englanti), Markus Masalin (psykologia, uskonto, filosofia), Jukka Karvinen (matematiikka, fysiikka) piti puheenvuoron omien arviointitapojensa käytänteistä ja haasteista. Esitysdiat tässä: ITK2016_numerot_nurkkaan  Puheenvuorojen jälkeen aineryhmittäin jaetut opettajat keskustelivat ja kiteyttivät ajatuksiaan […]