kohti unelmia etälukiossa -hanke 2018-2021

 • Vr-lasit eri ohjelmien testaamista
  VIRTUAALILASIKOKEILU 18.11.2019   Pelaajat: 2 aikuista, 17-vuotias tyttö ja 11-vuotias poika Kirsi Kukkola   Kokeilimme virtuaalilaseja kotona. Pisimmillään ”pelasimme” viisi tuntia yhteen menoon, useimmiten pelikerta kesti noin kaksi tuntia. Käyttö oli helppoa ja hauskaa, lisäksi se oli yhteisöllistä. Pelin seuraaminen oli lähes yhtä kivaa, kuin itse pelaaminen. Toisen onnistuessa oli itselläkin parempi motivaatio selvitä eteenpäin ja onnistua.  Pahanvointioireita saimme Epic Roller Coasters vuoristoratapelissä ja Spider-Man Far From Home hämähäkkimiespelissä. Oireita voisi verrata oikeasta huvipuistosta saataviin pahoinvointioireisiin. Huono olo kesti melko pitkään, eikä pelaaminen […]
 • Vr-laitteet, Universe Sandbox
  UNIVERSE SANDBOX 2   OPETUSKOKEILU VR-LAITTEILLA 20. ja 22.1.2020  FY01 Fysiikka luonnontieteenä ( maailmankaikkeuden suuret rakenteet)    Anne Aavamaa  Kokeilin Universe Sandbox 2 -ohjelmistoa FY01-kurssilla, jossa yksi suurempi aihealue on maailmankaikkeuden suuret ja pienet rakenteet. Toinen vaihtoehto kokeiltavaksi ohjelmaksi oli Space Engine, mutta kokeiltuani molempia ohjelmistoja kotona, päädyin Universe Sandbox 2 -ohjelmistoon. Molempien ohjelmistojen haasteena oli se, että ohjainten käyttämiseen […]
 • VR-laitekokeiluja eri ohjelmistoilla
  VR-laitekokeiluja eri ohjelmistoilla 26.11.2020  Anne Aavamaa  Kokeilussa olleet ohjelmistot: Tiltbrush, Blocks, Google Earth, Share Care VR  Neljä vapaaehtoista ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa pääsivät kurssin MAYS00 kurssipäätöspäivänä kokeilemaan VR-laitteiden käyttöä. Kyseisen ryhmän opiskelijat valitsin kokeiluun, koska soveltavan kurssin kurssipäätöspäivän ohjelma oli varsin vapaasti rakennettavissa ja osana kokeilua testattiin myös matematiikan opiskeluun mahdollisesti sopivaa ohjelmistoa. (Mahdollisesti tekniikan […]
 • VR-laitteiden käyttökokeilu kuvataiteen opetuksessa
  Käytetty ohjelmisto: Kodon  Opettajat: Anne Aavamaa ja Taina Erling  VR-laitteiden käyttö/kokeilu kuviksessa (KUS06 – Rakentelu ja keramiikka -kurssi)  Kuvataiteen VR-laitekokeiluksi olimme alun perin kaavailleet Tilt Brush -ohjelmistoa, mutta ohjelmaan paremmin tutustuttuamme totesimme, että se ei ollut soveltuva Rakentelu ja keramiikka -kurssin tehtäviin. Tilt Brush -ohjelma tuntui muutenkin pedagogisesti hankalalta; piirtäminen tuntui vaikealta, sillä tuntui kuin “kynä olisi harjanvarren päässä kiinni”.  […]
 • Vr-laitteet liikunnassa
  Linkin pdf-tiedostossa esitellään vr-lasien käyttöä liikunnan opetuksessa.
 • VR-lasien käytöstä ENA5 -kurssilla
  Otin VR-lasit kotiini lainaan kahdeksi viikonlopuksi marraskuussa. Näiden viikonloppujen aikana opettelin asentamaan ja purkamaan laiteet ja tutustuin Steam-tiliin sekä sen sisältämiin peleihin. Tutkin erilaisia pelejä ja yritin etsiä englannin opetuskäyttöön soveltuvia VR-pelejä. Hain erityisesti sellaisia pelejä, joita olisin voinut käyttää ENA5- kurssilla kolmannessa jaksossa  ja ENA3 -kursseilla neljännessä jaksossa.   ENA5-kurssin aihepiiri on tiede ja teknologia. Kurssin tavoitteena […]
 • Pelillisyys koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä
  HY+ Pelillisyys koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä Kevät 2019 Ajatuksia miten pelillisyyttä ja pelillistämistä voi hyödyntää lukiossa Pelillistäminen lukiokoulutuksessa toimii mielestäni parhaiten hyödyntämällä pelien koukuttavaa ja sosiaalista ulottuvuutta. Tämä on kannattavinta toteuttaa kurssien perusteiden hallinnan ja testaamisen kanssa, jolloin selkeä opintopolku, johon on siroteltu erilaisia pelillisiä elementtejä, ylläpitää opiskelijan kiinnostusta kurssia […]
 • H5P:n hyödyntäminen opetuksessa
  H5P-palvelu mahdollistaa interaktiivisten ja upotettavien opetussisältöjen luomisen omaan oppimisympäristöösi, niin ITSlearningiin kuin Google Sitesille. Olen itse hyödyntänyt palvelua omilla etäkursseillani ja huomannut niiden helpottavan paljon oppiaineeseen liittyvien taitojen opettamista. Se mikä ennen piti pyrkiä selittämään mahdollisimman selkeästi sanallisessa muodossa ja antaa kuvallisia/videollisia esimerkkejä, jotka jäävät helposti opiskelijalle irrallisiksi, voidaan H5P:n kautta tehdä lähestyttävämmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Erityisen tärkeää on, […]
 • Preppausta digitaaliseen yo-kokeeseen
  Aikuislukioihin ja etälukioihin tulee uusia opiskelijoita, joilla lukio on jäänyt aiemmin kesken. Lukio-opinnoissa on käytetty pääosin kynää ja paperia. Opiskelijalta saattaa puuttua vain muutama kurssi, joiden aikana ei ehdi ottaa haltuun kaikkia digitaalisen yo-kokeen vaatimia taitoja. Tutkinnon täydentäjät ja korottajat tarvitsevat preppausta uudentyyppiseen yo-kokeeseen vastaamisessa, sillä tehtävätyypit ovat muuttuneet ja […]
 • Raportti vuorovaikutuskyselystä 
  Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa  Raportti vuorovaikutuskyselystä   Anne Aavamaa  Vuorovaikutuskysely suoritettiin marraskuussa 2020 Google Forms -kyselynä. Vuorovaikutuskyselyn tavoitteena oli tarkastella Sotungin etälukion tutkintotavoitteisten opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja selvittää, olisiko heillä halukkuutta lisätä vuorovaikutusta toisten Sotungin etälukion opiskelijoiden kanssa. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää uusien opintojaksojen suunnittelussa.   Vastaukset kerättiin nimettöminä. Kyselyyn vastasi 31 etälukion […]
 • Toiminnallinen oppiminen ja vuorovaikutus Sotungin etälukion opetuksessa
  Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa   Sotungin etälukio  Miia Seppälä  Sotungin etälukion kursseilla toiminnallisuus ilmenee monin tavoin. Lukio-opinnot ovat melko teoriapainotteisia, mutta aivotyöskentelyä yhdistetään myös (konkreettiseen) tekemiseen ja toimintatuotteiden valmistamiseen, ja täten kurssityöskentelyyn liittyy myös toiminnallisuuden tunnusmerkkejä. Yleisiä toiminnallisia työtapoja etälukion kursseilla ovat mm. tutkimustehtävät sekä projektityöt. Oppikirja toimii yleensä kurssin perustana, mutta toiminnallisilla työtavoilla pyritään suuntaamaan opiskelijan havainnointia ja tuomaan esiin liittymäkohtia opiskeltavan […]
 • Ruotsin kielen etäopetuksessa hyväksi havaittuja käytänteitä
  Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa Sotungin lukio Miia Seppälä Ruotsin kielen etäopetuksessa hyväksi havaittuja käytänteitä Koronapandemia muutti keväällä 2020 opettajan työskentelyä käytännössä yhden yön varoitusajalla ja pakotti etsimään uusia verkkovälitteisiä työskentelytapoja, jotka tukevat mahdollisimman hyvin opetuksen tavoitteita. Uusia käytänteitä lähdin kehittämään tavoitteenani laadukkaan opetuksen ja monipuolisten työskentelytapojen tarjoaminen, […]
 • Vuorovaikutusta etänä
  Iina Heinilä Sotungin etälukio Vertaispalaute eÄI02-kurssilla Olen pohtinut mahdollisuuksia lisätä opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta äidinkielen ja kirjallisuuden etäopiskelussa. Opetussuunnitelmaan ÄI02-kurssin tavoitteisiin on kirjattu arvioinnin antamisen ja saamisen harjoittelu osana kirjoittamisprosessin harjoittelua. Niinpä arviointiprosessin kehittely ja toteuttaminen tarjosivat luontevan tilaisuuden lisätä myös opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta kurssilla. Lukuvuonna 2019–2020 kolmannen jakson eÄI02-kurssin opiskelijat […]
 • Uutta arviointikulttuuria ja vuorovaikutusta
  Arviointityö vaatii uudistumista muuttuvassa maailmassa. Hankkeen aikana arviointia pohdittiin yhteisissä suunnittelupäivissä ja -kokouksissa. IIna Heinilä ja Miia Seppälä kartoittivat tematiikkaa laajemmin. Vuorovaikutusta etänä, vertaispalaute eÄI02-kurssilla http://sotunginluuta.fi/vuorovaikutusta-etana/ Ruotsin kielen etäopetuksen hyviä käytänteitä http://sotunginluuta.fi/ruotsin-kielen-etaopetuksessa-hyvaksi-havaittuja-kaytanteita/ Toiminnallinen oppiminen ja vuorovaikutus http://sotunginluuta.fi/toiminnallinen-oppiminen-ja-vuorovaikutus-sotungin-etalukion-opetuksessa/ Raportti vuorovaikutuskyselystä http://sotunginluuta.fi/raportti-vuorovaikutuskyselysta/
 • Englantia etänä: fokus oppimisessa – ei kokeessa
  Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa Sotungin etälukio Miia Seppälä Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa -hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää täysin etäopiskellen suoritettavien kurssien käytänteitä. Hankkeen osana kehitin englannin viidennettä kurssia siten, että kurssin voi suorittaa kokonaan etänä opiskellen. Oma opetusfilosofiani nivoutuu hyvin hankkeen tavoitteisiin. Kurssitehtävieni laadinnassa […]
 • Aktiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen eTE1 -kokeessa ja kokeen arvioinnissa
  KIRSI KUKKOLATERVEYSTIETO 1-KURSSISYKSY 2018 2.JAKSO AKTIIVISUUDEN JA VUOROVAIKUTTEISUUDEN LISÄÄMINEN eTE1- KOKEESSA JA KOKEEN ARVIOINNISSA. 1.IDEAN HAHMOTTELUA Etälukion kurssikokeen tekeminen kotona Sotungin etälukiossa opiskellaan verkon kautta kotoa käsin, kirjastosta tai esimerkiksi urheiluleiriltä. Halusin kokeilla, tarvitseeko koetilannettakaan varten tulla koululle vai voisiko sen tehdä esimerkiksi kotona. Pohdin kokeen tekemistä muualla kuin koulussa […]
 • Kemian koe etänä
  Alla kaksi raporttia kemian etäkokeista. Karri Paavola Lukuvuonna 2018 – 2019 kokeilin etälukion kemian kursseilla yhdelle opiskelijalle kotona järjestettävää koetta, jossa ei ollut käytössä valvojaa. Opiskelija suoritti opintojaan Norjasta käsin, joten oli luonnollista kehittää opiskelijalle jokin muu, kuin perinteinen valvottu koe. Kokeilussa ollut sai kotona järjestettävien kokeiden avulla suoritettua kemian […]
 • Maantiedon koe etänä
  Ari Immonen Kokeilin lukuvuoden 2019-20 aikana kokeen teettämistä etänä eli kotoa käsin maantieteen ykköskurssilla. Koetilanteessa käytössä oli itslearning-oppimisympäristö ja AdobeConnect Pro -videoneuvotteluohjelmisto (AC). Kokeen suorittajalla oli kameralla varustettu tietokone sekä tietysti nettiyhteys. Kokeen ohjeistaminen oli yksinkertaista. Ohjeena oli, että kokeen suorittaja kirjautuu AC:ssa opettajan kokoustilaan, suuntaa kameran itseensä, kirjautuu itslearningiin, […]
 • Terveystiedon koe etänä
  Kevät 2020Kirsi Kukkola, Terveystiedon opettaja 1.Tavoite Hankkeen tavoitteena on kokeilla lukion kurssikokeen suorittamista kotona siten, että tilanne olisi mahdollisimman samanlainen kuin koululla järjestettävässä koetilaisuudessa. Hankkeen innoittamana pidimme terveystiedon 4.jakson kurssikokeet kotona. Kotona tehtävässä kokeessa ei ollut lupa käyttää internettiä tai ylimääräisiä materiaaleja tai henkilöitä apuna. Näin olosuhteet olivat samat, kuin […]
 • Koe etänä -kokeilu englannin kurssilla
  Koe etänä -kokeilun tein kurssilla eENA06 koska jo kurssin alussa jaksossa 2 kaksi opiskelijaa tiedusteli mahdollisuutta tehdä koe muualla kuin koulussa koeviikolla. Toinen opiskelijoista käy lukiota muualla Suomessa ja toinen taas halusi etämahdollisuuden paniikkihäiriön takia. Hankkeen vetäjien Matti Keskisen ja Ari Immosen kanssa mietimme pajapäivässä eri vaihtoehtoja kokeen tekemiseen etänä. […]
 • Valvottu kokeen suorittaminen
  Toiminnan tavoitteena oli luoda tapa suorittaa kursseja etälukiossa niin, että kurssin arvosteltavien suoritusten tekijän henkilöllisyydestä voidaan olla varmoja. Projekti jakaantui alussa kahteen erilaiseen tavoitteeseen: Ensimmäinen ryhmä lähti tutkimaan tapoja suorittaa perinteisiä kurssikokeita valvotusti. Toinen ryhmä taas tutki tapoja luopua suuresta summatiivisesta loppukokeesta, joka määrittää arvosanan suurimmalta osin. Heidän raporttinsa tuloksista ovat erillisissä […]
 • Koetila
  Raportti Koeakvaario  Hankkeessamme eräänä projektina on ollut kehittää tapa valvoa kokeen tekemistä teknisin apuvälinein.    Erilaisia erityisjärjestelyitä kaipaavat opiskelijat tuottavat paljon ylimääräistä vaivaa lukion arjessa. Niin sanottua ”pikaväylää” kurssitarjottimen ulkopuolella etenevät opiskelijat sekä muut itsenäiset kurssinsuorittajat vaativat valvojan kurssikokeelleen ja tämä syö paljon resursseja. Oma lukunsa ovat vielä kurssikokeissa oman tilan vaativat […]
 • Etäkoe työvälineenä
  Koe etänä oli aiemmin harvinainen tapa suorittaa kurssin koe. Niinpä suunnittelimme tämän hankkeen osaksi tutkia erilaisia etäkoemalleja ja kokeilimme erilaisia valvontatapoja. Lisäksi päätettiin luoda koeakvaario, jossa opiskelija teknisen valvonnan alla suorittaa kokeen. Pandemia mullisti tilanteen keväällä 2020 ja yhtäkkiä erilaiset etäkokeet olivat käytössä kaikilla opettajilla ympäri Suomea. Erilaisia etäkoemalleja kuitenkin […]
 • Chatbot työvälineenä
  Oppilaitokseen hakeutuessa, oppimisessa ja jatko-opiskelupaikkaa haettaessa on tilanteita, jolloin tiedon tarve ylittää henkilökohtaisen palvelun resurssit. Verkkosivuilla tai pikaviestimessä oleva botti on tapa palvella. Tutkimme hankkeen aikana eri mahdollisuuksia toteuttaa botti. Yksityisillä yrityksillä oli tuotteita, jotka olivat hankintahinnaltaan kohtalaiset mutta ylläpidon hinta tulevina vuosina olisi ollut liian iso. Niinpä päädyimme hankkimaan […]