Sotungin lukiossa kohti kokonaisvaltaista arviointikulttuuria

Marraskuu 2015

Opetushallitus on myöntänyt Sotungin lukiolle ja etälukiolle 85000 euroa uuden lukion arviointikulttuurin kehittämiseen. ”Lukion uudet työtavat – kohti kokonaisvaltaista arviointikulttuuria” –hankkeessa (2015-17) kehitetään ensi syksynä voimaan astuvan opetussuunnitelman mukaisia uusia työtapoja ja arviointikeinoja.

Lukiossa arviointi ei ole pelkästään numeroarvosanan antamista vaan arvioinnilla edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan palautetta opiskelijalle. Palautteen, vertaisarvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija muodostaa oppimiselleen tavoitteita ja valitsee tarkoituksenmukaiset työskentelytavat. Hyvä arviointi antaa opiskelijalle motivaatiota ja vahvistaa hänen identiteettiään. Hankkeen aikana kartoitetaan ja kehitetään keinoja toteuttaa näitä arviointitapoja myös tieto- ja viestintäteknologian keinoin.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös kartoittaa ja luoda järjestelmä, jonka avulla myös Sotungin etälukiolaiset pystyvät valmentautumaan sähköisiin ylioppilaskokeisiin ilman läsnäolo-opetusta. Hankkeessa tutkitaan myös sähköiseen etäkokeeseen liittyviä kysymyksiä, kuten kokeen tekijän henkilöllisyyden varmentaminen.

Hankkeen johtoryhmä:
Esa Partanen, Sotungin lukio, rehtori
Jukka Karvinen, vararehtori, hankevastaava
Marianna Sydänmaanlakka, apulaisrehtori
Eija Immonen, etälukiokoordinaattori
Heidi Heikkilä, SecondLife-koordinaattori
Ari Immonen, it-tuki

Comments are closed.