Veso-päivässä kerättiin aineryhmien ajatuksia seuraavista teemoista:painopisteet_arviointi

 • Miten uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit ovat uusineet työtapoja?
 • Mitä haasteita olette huomanneet?
 • Onko hyviä ideoita jatkokehitykseen?

Vieraat kielet(EN, VE ESP)

 • ykkökurssilla pidetään henkilökohtainen palautekeskustelu kurssipäätöspäivänä
 • monipuoliset näytöt (suullinen, kirjallinen, testi, ym. )
 • uutena: selvemmin ilmaistaan kurssin tavoitteet opiskelijoille, ”tämän kurssin jälkeen hallitset..”
 • diagnosoivat testit alkuun, lähtötaso selville, opiskelijan motivaation kehittäminen,

Haasteet:

 • palautekeskustelujen aikatauluttaminen haastavaa, opiskelija joutuu odottamaan vuoroaan
 • yksi ratkaisumalli voisi olla se, että kaikki tulevat kouluun 8:45 ja palautekeskusteluiden aikana muut opiskelijat harjoittelevat kurssin asioita opintopiireissä
 • taitotasoerot ovat suuret

Kotimaiset kielet (ÄI, RU)

 • palautekeskustelu voisi olla puolivälissä kurssia -> antaa mahdollisuuden vielä kehittää työtapoja kurssin aikana
 • itsearvioinnissa käytetään samaa lappua alussa, kurssin puolivälissä ja lopuksi opiskelija saa sen itselleen (työtavat, oman osaamisen arviointi)
 • sanakokeet sekä perinteisesti, että opiskelija osoittaa haluamallaan tavalla osaavansa sanaston esimerkiksi suunnittelemalla laulun tai runon, jossa käyttää sanastoa
 • suullinen koe, ehkä ryhmäkeskustelu, ”oikean elämän tehtävät”
 • ”punainen tuoli” istutaan, kunnes osataan 10 sanaa, muut arvioivat itse millä tasolla on tuolilla istuvaan verrattuna
 • ÄI, sähköisten materiaalien kokemuksia
  • monipuolisia tehtäviä, kertaavat tehtävät, itsetarkistavat käteviä
  • uutena asiana on kuunnella kappale, vastataan kysymyksiin
  • aineet myös sähköiseen ympäristöön
  • suunnitelmat ja muistiinpanot käsinkirjoitusta suositellaan
 • ÄI arviointi
  • esseen palautus henkilökohtaisesti, abeilla myös luonteva keskustelu yo-tavoitteista
  • itsearviointilomake täytetään kurssin loppuvaiheessa
  • vertaispalaute blogeista

ReaaliaineetWIN_20160903_11_36_06_Pro

 • välittäminen, uteliaisuus, kiinnostus
 • mitkä mahdollistavat edelliset, mitkä tuhoavat
 • reflektio kurssin keskellä, ”kirjoita opelle kirje”, ”lähetä opettajalle video”, eri tapoja käytetään
 • vapaus käyttää erilaisia tapoja näyttää osaamisensa
 • vauhtirata niille, jotka tarvitsevat suunnan ”rakenna talo”, vapaus voi ahdistaa
 • suulliset kokeet ryhmän kanssa
 • Matikistit
  • ykköskurssi hyvin tiivis
  • miten arvioinnissa voidaan luoda ympäristö, jotta ”hyvät” haastaisivat itseään enemmän
  • arviointikeskustelu välikokeen tms. yhteydessä ja kurssin lopussa
  • pisteitys esim. oma tuntitoiminta 0-2p,
  • kolme erilaista MAY-kurssin arviointitapaa
 • taito- ja taideaineet
  • jatkuvaa arviointia
  • opiskelijat kokoavat työnsä sähköiseen portfolioon
   • opiskelijat kokoavat työnsä valmiille powerpoint-pohjalle, mukana itseisarviointi ja vertaisarviointi, huoltajan/pikkuveljen/tms. palaute
   • opiskelija joutuu kysymään neuvoa
   • 10 min arviointikeskustelu
  • opinto-ohjaus
   • minuutin esittelyvideo – sähköinen rekrytointi