Arviointikulttuurin muutos haastaa myös opettajan muuttumaan. Lukio-opiskelijoiden tulisi yhä enemmän ottaa vastuuta oppimisestaan sekä osallistua kurssilla opetettavien asioiden ja käytettävien menetelmien suunnitteluun ja arviointiin. TopicMaster_esitys (pdf)

Topic Master-menetelmässä valta oppimisen sisällöissä ja käsittelytavoissa annetaan opiskelijatiimeille, jotka tekevät työnjaon, päättävät kunkin kurssin aihepiirien sisällöistä, käsittelytavoista, portfoliotöistä tai tiimin yhteisestä projektityöstä. Tavoitteena on saada opiskelijat ottamaan vastuu oppimisestaan, mitä ja miten kurssilla opiskellaan. Opiskelijat voivat käyttää joko perinteisiä menetelmiä tai sähköisiä materiaaleja ja välineitä. Kurssimateriaali säilytetään sähköisellä oppimisalustalla, jossa ne ovat kaikkien saatavilla aina tarvittaessa. Opiskelijat arvioivat kurssin aikana omia ja opiskelijatovereidensa tuotoksia sekä omaa työskentelyään. Opettajan työnä on ohjata, neuvoa, kannustaa ja myös arvioida opiskelijoiden työskentelyä ja tuotoksia. Opiskelijoiden niin halutessa opettaja voi hypätä fasilitaattorin roolista asiantuntijaksi opettamaan asiaa.

Topic Master- menetelmässä opettaja antaa opiskelijoille paitsi vallan niin myös vastuun oppimisesta. Tiimeissä työskentely kehittää myös työelämässä tarvittavia taitoja. Vastuun jakaminen kannattaa!

Tuija Kae, englannin kielen lehtori
Sotungin lukio ja etälukio