Oppilaitokseen hakeutuessa, oppimisessa ja jatko-opiskelupaikkaa haettaessa on tilanteita, jolloin tiedon tarve ylittää henkilökohtaisen palvelun resurssit. Verkkosivuilla tai pikaviestimessä oleva botti on tapa palvella. Tutkimme hankkeen aikana eri mahdollisuuksia toteuttaa botti. Yksityisillä yrityksillä oli tuotteita, jotka olivat hankintahinnaltaan kohtalaiset mutta ylläpidon hinta tulevina vuosina olisi ollut liian iso. Niinpä päädyimme hankkimaan itse Landbot-palvelun https://landbot.io/, joka oli myös kaupungilla käytössä.

Laadimme botin, joka ohjaa Sotungin etälukioon tulevaa opiskelijaa hakeutumisen alkuvaiheessa. Botista tuli melko hyvin toimiva ja opiskelijaa ohjaava mutta yhteensopivuus kaupungin nettialustan kanssa aiheutti pahoja ongelmia käytettävyyden kanssa. Jotta botti olisi käytettävä, se pitäisi olla heti näkyvillä, kun sivuille saavutaan.

Botti voisi olla hyödyllinen myös opetuksessa tai jonkun aihealueen kertaamisessa. Tätä kannattaisi jatkohankkeessa tutkia.

Videossa raportti kokemuksista chatbotin tekemisestä ja käytöstä.

Kategoriat: Chatbot