Uudet työtavat käyttöön

Veso-päivässä kerättiin aineryhmien ajatuksia seuraavista teemoista: Miten uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit ovat uusineet työtapoja? Mitä haasteita olette huomanneet? Onko hyviä ideoita jatkokehitykseen? Vieraat kielet(EN, VE ESP) ykkökurssilla pidetään henkilökohtainen palautekeskustelu kurssipäätöspäivänä monipuoliset näytöt (suullinen, kirjallinen, testi, ym. ) uutena: selvemmin ilmaistaan kurssin tavoitteet opiskelijoille, ”tämän kurssin jälkeen hallitset..” diagnosoivat testit Lue lisää…