H5P-palvelu mahdollistaa interaktiivisten ja upotettavien opetussisältöjen luomisen omaan oppimisympäristöösi, niin ITSlearningiin kuin Google Sitesille. Olen itse hyödyntänyt palvelua omilla etäkursseillani ja huomannut niiden helpottavan paljon oppiaineeseen liittyvien taitojen opettamista. Se mikä ennen piti pyrkiä selittämään mahdollisimman selkeästi sanallisessa muodossa ja antaa kuvallisia/videollisia esimerkkejä, jotka jäävät helposti opiskelijalle irrallisiksi, voidaan H5P:n kautta tehdä lähestyttävämmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Erityisen tärkeää on, että opiskelija osallistetaan toimintaan ihan eri tavalla työkalujen interaktiivisuuden ansiosta; se pelillistää monia etäoppimisen toimintoja.  

H5P:n kautta pystyy luomaan mm. kurssiesittelyitä, luomaan kertauskyselyitä, täytä aukot-tehtäviä, aikajanoja, interaktiivisia videoita, kuvaesimerkkejä ja -tehtäviä, muistipelejä, puhe-esimerkkejä ja -tehtäviä ja jopa esseetehtäviä. Alla valikoituja esimerkkejä itse tekemistäni työkaluista sekä arvioita muutaman muun työkalun mahdollisista käyttökohteista.  

  1. Kuvaesimerkit ja -tehtävät 

”Image hotspots” ja ”Find the hotpots” työkalujen kautta voit tehdä mallin esimerkiksi kuva-analyysin havainnollistamisesta opiskelijoille. Ohessa olevassa Image hotspotissa valitset kuvan ja valitset tehtävänannon kannalta olennaisimmat kohdat siitä. Tämän jälkeen määrittelet, miksi kyseinen kohta on olennainen. Lisäksi olen havainnut hyväksi keinoksi syventää opiskelijan osaamista aiheesta, luomalla esimerkin jälkeen ”Find the hotspots”-tehtävän, jossa opiskelija joutuu itse löytämään kuvasta olennaisimmat kohdat. 

On myös hyvä muistaa, ettei kuvien tarvitse olla esimerkissä oleva perinteinen kuva, vaan voit käyttää tätä työkalua myös tilastojen, essee-esimerkkien tms. kanssa.  

  1. Interaktiiviset videot 

Interaktiiviset videot toimivat samalla logiikalla kuin ”Image hotspot”, eli valitset valmiin tai teet uuden videon, josta valitset olennaiset kohdat ja avaat tärkeät huomiot. Periaatteessa tätä voi käyttää esittelyvideossa, kemian demoissa (videolla voi avata samaan tahtiin sanallisesti mitä tapahtuu ja antaa kemialliset kaavat reaktiosta), matematiikan ratkaisuvideoiden tukena, yhteiskuntaopin ja historian videoanalyysin opettamisessa jne.  

H5P:llä on lisäksi ”Branching scenario” -videotyökalu, jolla opiskelija voi valita miten video etenee. Esimerkiksi miten ensimmäinen maailmansota eskaloitui sodaksi, jossa opiskelija joutuu valitsemaan oikean etenemisuran videolla, joka johtaa ensimmäisen maailmansodan syttymiseen ja laajentumiseen suursodaksi. Tämä työkalu vaatii kuitenkin tarkan käsikirjoituksen ja muutenkin paljon valmistelua. 

  1. Kysely/ ”Quiz” 

Monivalinnat ovat tietyissä oppiaineissa hyvä matalan kynnyksen keino testata opiskelijan aiheen sisäistämistä. Kysymysten hyvällä pohdinnalla opiskelija joutuu lisäksi soveltamaan ja pohtimaan opiskelemaansa aihetta tarkemmin. Antamalla tarkentavia selityksiä kysymysten aiheisiin ja vastauksiin, voit vielä syventää opiskelijan tietämystä aiheesta. Analytiikan saaminen käyttöön, kertoo sinulle myös mitkä aiheet menivät parhaiten jakeluun ja mitkä taas huonoiten. Näin voit tehdä uuden tai tarkemman opetusvideon juuri siihen aiheeseen. Lisäksi  työkalun kautta voi kysyä kuinka haastavaksi kurssi/aihe/tehtävät on koettu sekä ohjata itsearviointiin. Tässä vaiheessa Googlen lomake-työkalu on kuitenkin käyttökelpoisempi, koska saat sitä kautta tiedot itsellesi ja voit kommentoida suoraan opiskelijalle palauttaessasi lomakkeen hänelle.  

  1. Aikajana 

Aikajanat ovat helppo ja visuaalinen keino helpottamaan aiheen selkeyttämistä. Varsinkin historiassa ja yhteiskuntaopissa, joissa teeman kehityskulun hahmottaminen ja ymmärtäminen ovat keskeisessä osassa, tämä työkalu nousee erittäin olennaiseen rooliin. Aikajana on aina parempi keino kuin yrittää tehdä pitkää tekstilitaniaa tapahtumista tai luetteloa vuosiluvuista.  

  1. Täytä puuttuvat kohdat / ”Fill the blanks” 

Klassinen kielten opettamisessa käytetty keino, jota voidaan käyttää myös muissa aineissa kertauksen omaisesti.  

  1. Puhevastaus / ”Speak the Words” 

Erittäin mielenkiintoinen työkalu, jota en ole itse hyödyntänyt, mutta monissa aineissa olisi varmasti käyttökelpoinen. Työkalussa luodaan kysymys, jolle määritellään vastaus. Opiskelija sanoo vastauksen mikrofonille, jonka jälkeen työkalu arvioi oliko vastaus oikein. Testasin esimerkkiä täällä https://h5p.org/speak-the-words ja työkalu todellakin toimii. Tietenkin vastauksien pitää olla erittäin yksinkertaisia, jotta työkalu toimii. Kielten opiskelun lausumisen treenaamisessa hyvä apu.  

  1. Essee 

Esseetyökalu on hyvä keino harjoitella esseen tai oppiaineen mukaisen vastauksen kirjoittamista, jo ennen kuin opettajalle tarvitsee lähettää mitään tarkistettavaksi. Tämä säästää opettajankin vaivaa, jos tietyt perusteet ovat jo hallussa ennen varsinaisen vastauksen lähettämistä. Tämä on käyttökelpoinen työkalu erityisesti yo-kirjoituksiin valmistavilla kursseilla sekä tietenkin kaikissa oppiaineissa, joissa esseitä täytyy tehdä. Tätä kautta oppiaineen ominaiset vastaustyylit tulevat heti alusta selväksi opiskelijalle.  

Voit määritellä esseelle mallivastauksen sekä tiettyjä avainsanoja (alla esimerkki tästä), jonka mukaan työkalu voi automaattisesti pisteyttää vastauksen. Toimii hyvin sellaisissa tehtävissä, joissa on selkeä lopputulema. Voit myös määritellä minimi- ja maksipituuden vastaukselle, jotta opiskelija tietää minkälaisesta vaatimustasosta on kyse.  

Miten lisään H5P-työkalun kurssilleni? 

Lisätäksesi H5P-työkalun oppimisympäristöösi sinun pitää upottaa se: 

  • valitse ensimmäisenä ”Embed” kohta ja kopioi upotuskoodi (dynamic sizing toimii paremmin Sitesin tyyppisillä sivustoilla, koska näin voit kasvattaa ja pienentää työkalua sivustoon sopivaksi). 
  • Vie kopioitu koodi oppimisympäristöösi ja etsi upota-toiminto sieltä. Tässä esimerkki Google Sitesiin upottamisesta: 

Loppusanat 

Esittelin tässä vain muutaman H5P:n työkalun, mutta niitä on vielä paljon enemmän. Samoin niiden laajan muokattavuuden takia esimerkit, jotka kerroin, ovat vain pintaraapaisu kaikista niiden käyttömahdollisuuksista.  

Olen käyttänyt H5P:n ilmaista palvelua h5p.org -sivuston kautta, mutta sen kautta ei pääse käsiksi kaikkiin mahdollisiin sovelluksiin, eikä sitä kautta saa kerättyä käyttäjädataa. Toivon mukaan saamme Sotungin etälukion serverille asennetun ohjelmiston toimintaan mahdollisimman pian, jotta voimme saada täyden hyödyn irti palvelusta.