Preppausta digitaaliseen yo-kokeeseen

Aikuislukioihin ja etälukioihin tulee uusia opiskelijoita, joilla lukio on jäänyt aiemmin kesken. Lukio-opinnoissa on käytetty pääosin kynää ja paperia. Opiskelijalta saattaa puuttua vain muutama kurssi, joiden aikana ei ehdi ottaa haltuun kaikkia digitaalisen yo-kokeen vaatimia taitoja. Tutkinnon täydentäjät ja korottajat tarvitsevat preppausta uudentyyppiseen yo-kokeeseen vastaamisessa, sillä tehtävätyypit ovat muuttuneet ja Lue lisää…

Vuorovaikutusta etänä

Iina Heinilä Sotungin etälukio Vertaispalaute eÄI02-kurssilla Olen pohtinut mahdollisuuksia lisätä opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta äidinkielen ja kirjallisuuden etäopiskelussa. Opetussuunnitelmaan ÄI02-kurssin tavoitteisiin on kirjattu arvioinnin antamisen ja saamisen harjoittelu osana kirjoittamisprosessin harjoittelua. Niinpä arviointiprosessin kehittely ja toteuttaminen tarjosivat luontevan tilaisuuden lisätä myös opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta kurssilla. Lukuvuonna 2019–2020 kolmannen jakson eÄI02-kurssin opiskelijat Lue lisää…

Uutta arviointikulttuuria ja vuorovaikutusta

Arviointityö vaatii uudistumista muuttuvassa maailmassa. Hankkeen aikana arviointia pohdittiin yhteisissä suunnittelupäivissä ja -kokouksissa. IIna Heinilä ja Miia Seppälä kartoittivat tematiikkaa laajemmin. Vuorovaikutusta etänä, vertaispalaute eÄI02-kurssilla http://sotunginluuta.fi/vuorovaikutusta-etana/ Ruotsin kielen etäopetuksen hyviä käytänteitä http://sotunginluuta.fi/ruotsin-kielen-etaopetuksessa-hyvaksi-havaittuja-kaytanteita/ Toiminnallinen oppiminen ja vuorovaikutus http://sotunginluuta.fi/toiminnallinen-oppiminen-ja-vuorovaikutus-sotungin-etalukion-opetuksessa/ Raportti vuorovaikutuskyselystä http://sotunginluuta.fi/raportti-vuorovaikutuskyselysta/

Valvottu kokeen suorittaminen

Toiminnan tavoitteena oli luoda tapa suorittaa kursseja etälukiossa niin, että kurssin arvosteltavien suoritusten tekijän henkilöllisyydestä voidaan olla varmoja. Projekti jakaantui alussa kahteen erilaiseen tavoitteeseen: Ensimmäinen ryhmä lähti tutkimaan tapoja suorittaa perinteisiä kurssikokeita valvotusti. Toinen ryhmä taas tutki tapoja luopua suuresta summatiivisesta loppukokeesta, joka määrittää arvosanan suurimmalta osin. Heidän raporttinsa tuloksista ovat erillisissä Lue lisää…