Toiminnallinen oppiminen ja vuorovaikutus Sotungin etälukion opetuksessa

Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa   Sotungin etälukio  Miia Seppälä  Sotungin etälukion kursseilla toiminnallisuus ilmenee monin tavoin. Lukio-opinnot ovat melko teoriapainotteisia, mutta aivotyöskentelyä yhdistetään myös (konkreettiseen) tekemiseen ja toimintatuotteiden valmistamiseen, ja täten kurssityöskentelyyn liittyy myös toiminnallisuuden tunnusmerkkejä. Yleisiä toiminnallisia työtapoja etälukion kursseilla ovat mm. tutkimustehtävät sekä projektityöt. Oppikirja toimii yleensä kurssin perustana, mutta toiminnallisilla työtavoilla pyritään suuntaamaan opiskelijan havainnointia ja tuomaan esiin liittymäkohtia opiskeltavan Lue lisää…

Vuorovaikutusta etänä

Iina Heinilä Sotungin etälukio Vertaispalaute eÄI02-kurssilla Olen pohtinut mahdollisuuksia lisätä opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta äidinkielen ja kirjallisuuden etäopiskelussa. Opetussuunnitelmaan ÄI02-kurssin tavoitteisiin on kirjattu arvioinnin antamisen ja saamisen harjoittelu osana kirjoittamisprosessin harjoittelua. Niinpä arviointiprosessin kehittely ja toteuttaminen tarjosivat luontevan tilaisuuden lisätä myös opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta kurssilla. Lukuvuonna 2019–2020 kolmannen jakson eÄI02-kurssin opiskelijat Lue lisää…

Uutta arviointikulttuuria ja vuorovaikutusta

Arviointityö vaatii uudistumista muuttuvassa maailmassa. Hankkeen aikana arviointia pohdittiin yhteisissä suunnittelupäivissä ja -kokouksissa. IIna Heinilä ja Miia Seppälä kartoittivat tematiikkaa laajemmin. Vuorovaikutusta etänä, vertaispalaute eÄI02-kurssilla http://sotunginluuta.fi/vuorovaikutusta-etana/ Ruotsin kielen etäopetuksen hyviä käytänteitä http://sotunginluuta.fi/ruotsin-kielen-etaopetuksessa-hyvaksi-havaittuja-kaytanteita/ Toiminnallinen oppiminen ja vuorovaikutus http://sotunginluuta.fi/toiminnallinen-oppiminen-ja-vuorovaikutus-sotungin-etalukion-opetuksessa/ Raportti vuorovaikutuskyselystä http://sotunginluuta.fi/raportti-vuorovaikutuskyselysta/

Aktiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen eTE1 -kokeessa ja kokeen arvioinnissa

KIRSI KUKKOLATERVEYSTIETO 1-KURSSISYKSY 2018 2.JAKSO AKTIIVISUUDEN JA VUOROVAIKUTTEISUUDEN LISÄÄMINEN eTE1- KOKEESSA JA KOKEEN ARVIOINNISSA. 1.IDEAN HAHMOTTELUA Etälukion kurssikokeen tekeminen kotona Sotungin etälukiossa opiskellaan verkon kautta kotoa käsin, kirjastosta tai esimerkiksi urheiluleiriltä. Halusin kokeilla, tarvitseeko koetilannettakaan varten tulla koululle vai voisiko sen tehdä esimerkiksi kotona. Pohdin kokeen tekemistä muualla kuin koulussa Lue lisää…