Iina Heinilä

Sotungin etälukio

Vertaispalaute eÄI02-kurssilla

Olen pohtinut mahdollisuuksia lisätä opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta äidinkielen ja kirjallisuuden etäopiskelussa. Opetussuunnitelmaan ÄI02-kurssin tavoitteisiin on kirjattu arvioinnin antamisen ja saamisen harjoittelu osana kirjoittamisprosessin harjoittelua. Niinpä arviointiprosessin kehittely ja toteuttaminen tarjosivat luontevan tilaisuuden lisätä myös opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta kurssilla.

Lukuvuonna 2019–2020 kolmannen jakson eÄI02-kurssin opiskelijat työstivät laajaa, pohtivaa tai kantaa ottavaa aineistopohjaista tekstiään useassa vaiheessa. Suunnitelman jälkeen laaditusta ensimmäisestä versiosta he saivat vertaispalautetta toisiltaan ennen kuin lähettivät lopullisen version opettajan arvioitavaksi. Itslearning-oppimisalustalla oleva vertaisarviointityökalu toimi näppärästi tehtävän toteutuksessa: kun ensimmäisen version määräaika umpeutui, alusta arpoi jokaiselle tehtävän palauttaneelle opiskelijalle vertaisarvioitavan tekstin. Opettaja oli lähettänyt arviointiin liittyvät ohjeet ja apukysymykset opiskelijoille etukäteen (LIITE 1). Opiskelijat pystyvät kommentoimaan tekstejä Itslearningissa samoin kuin opettaja: he voivat sekä kommentoida yksittäisiä kohtia suoraan tiedostoon että jättää palautuksen yhteyteen erillisen yleiskommentin.

Keräsin opiskelijoilta kurssipalautetta, jossa pyysin erityisesti kokemuksia vertaispalautteen antamisesta ja saamisesta. Opiskelijoista kymmenen antoi kurssipalautetta ja heistä kahdeksan piti vertaispalauteosuutta hyödyllisenä. Vertaispalautteen antaminen tuntui vastaajien mielestä vaikealta ja hieman ahdistavaltakin. Toisaalta, myös samoissa vastauksissa, sitä pidettiin mielenkiintoisena, tärkeänä ja ihan mukavanakin. Saatua palautetta pidettiin pääosin hyödyllisenä mutta myös liian positiivisena. Eräs opiskelija myös totesi, ettei saanut palautetta ajoissa, joten siitä ei sen vuoksi ollut hyötyä. Ylipäätään palautteen saaminen, ainakin ideana, tuntui monista jännittävältä, jopa pelottavalta. Itslearningin vertaisarviointityökalulla palautetta ei tietääkseni voi antaa eikä saada nimettömänä, minkä vuoksi opiskelijat tulevat tunnistetuiksi tekstiensä perusteella. Tämä varmasti lisää palautteen saamiseen (kuten antamiseenkin) liittyvää jännitystä.

Vertaispalauteprosessi onnistui opettajan näkökulmasta hyvin ja toi työskentelytapoihin vaihtelua. Itslearningissa oleva valmis työkalu poisti käsityön, jossa opettajan täytyisi lähettää tekstejä ristiin rastiin ja olla jatkuvasti ajan tasalla siitä, kuka antaa palautetta kenellekin ja kuka on tehtävän hoitanut. Palautteen antamista ja saamista oli Itslearningissa siis myös teknisesti helppo seurata ja kontrolloida. Tietysti myöhässä palautetut tekstit aiheuttavat jonkin verran lisähommaa ja manuaalista työtä, eivätkä kaikki välttämättä hoida palautteenantotehtävää toivotusti tai ollenkaan. Vertaispalauteprosessissa on myös otettava huomioon, että opiskelijat kokivat palautteen antamisen vaikeana, minkä vuoksi opettajan tarkka ja strukturoitu ohjeistus tehtävässä on tärkeää. Lieneekin jatkossa tarpeen korostaa, ettei palautteenantajan oletetakaan olevan aineistokirjoittamisen asiantuntija, vaan hän voi kurssilla oppimansa perusteella kiinnittää huomioita tiettyihin opittuihin asioihin, kuten aineistoviittauksen merkitsemiseen. Tekstin tarkoitus on joka tapauksessa aina palvella lukijaansa, joten siinä mielessä kuka tahansa on pätevä kommentoimaan esimerkiksi sitä, houkutteleeko otsikko tai onko tekstin rakenne selkeä. Annetun palautteen laatu tietysti vaihtelee kovasti. Tunnollisen palautteenantajan soisi myös saavan perusteellista ja hyödyllistä palautetta, mitä ei voi taata. Parhaimmillaan vertaisarviointitehtävä kuitenkin edisti oppimista. Eräs opiskelija summasi kurssipalautteessaan:

Vertaispalautteen ja opettajan palautteen saaminen kirjoitelmasta oli yksi tärkeimpiä oppimista

edistäviä tekijöitä.


LIITE 1

Ohjeet vertaispalautteen antamiseen

Lue Särmästä ensin s. 354 ja tarkastele tehtäväkirjan luvussa 13 olevaa mallitekstiä ja

-palautetta.

1. Itsin kansiossa on yhden kurssilaisen esseen ensimmäinen versio. Sinun tehtäväsi on antaa

kirjoittajalle palautetta, jonka avulla hän saisi tekstistään paremman. Anna palaute

kommenttityökalun avulla. Nosta esiin sekä ansioita että puutteita. Tehtäväsi on olla kannustava

ja auttaa kirjoittajaa eteenpäin!

Kommenttityökalu toimii niin, että maalaat tekstistä hiirellä joko sanan, kirjaimen tai kappaleen,

jota haluat kommentoida. Maalaamisen jälkeen tekstidokumentin oikeaan reunaan ilmestyy

puhekupla, jossa on plussan (+) kuva. Klikkaa plussaa niin kommenttikenttä aukeaa.

2. Anna sellaista palautetta, josta on sen saajalle aidosti hyötyä.

● Ole rehellinen, mutta kannustava, perusteellinen ja neuvoissasi konkreettinen. Älä

kommentoi tekstiä vain yleisesti, vaan liitä kommentit tekstin tiettyihin kohtiin ja

piirteisiin.

(Esim. osoita, missä kohdassa tekstiä kaipaat esimerkkiä tai milloin kirjoittaja on

onnistunut perustelemaan väitteensä erityisen hyvin.)

3. Anna monipuolista palautetta tekstin sisällöstä, rakenteesta ja kirjoittajan ilmaisusta.

Rakenne

○ Miten otsikko toimii? Houkutteleeko se lukemaan? Vastaako se sisältöä?

○ Miten teksti lähtee liikkeelle? Herättääkö se kiinnostusta?

○ Eteneekö teksti johdonmukaisesti? Onko tekstin ajatusta helppo seurata?

○ Miten hyvin tekstin lopetus toimii osana kokonaisuutta? Eihän teksti lopu

kesken?

Sisältö

○ Vastaako teksti tehtävänantoon?

○ Onko näkökulma rajattu? Onko se kiinnostava?

○ Missä kohdin käsittelyä voisi syventää? Jääkö jokin näkökohta

käsittelemättä?

○ Mitä kohtia voisi havainnollistaa esimerkein?

○ Missä kohdassa mielipidettä voisi perustella tarmokkaammin?

Ilmaisu ja kieli

○ Missä kohdassa ilmaisu töksähtää tai on vaikeaselkoista?

○ Ovatko aineistoviittaukset selkeitä ja tarkoituksenmukaisia? Onko

viittaustekniikka kunnossa?

■ Ainakin toinen aineisto on esitelty tekstin alkupuolella

■ Kaikkiin aineistoihin viitataan tekstissä kertomalla perustiedot:

tekstiaineistoista kirjoittaja, tekstilaji, otsikko, julkaisuaika,

julkaisupaikka; videosta tekijä(t), nimi, julkaisuaika,

julkaisija/julkaisupaikka.

■ Kirjoittajaan viitataan sukunimellä

■ Aineistoviittaukset ovat preesensissä

■ Lainaustekniikka on kunnossa

○ Onko kieliasu huolellinen? Ovatko virkerakenteet kunnossa? Tarkista

pronominiviittaukset, yhdyssanat, isot ja pienet alkukirjaimet sekä pilkut.

4. Anna palautteesi viimeistään päivänä X .

5. Käy katsomassa saamasi vertaispalaute omasta tekstistäsi mieluiten heti päivänä X . Muista,

että olet itse oman tekstisi herra ja päätät, miten tekstiäsi viime kädessä muokkaat. Älä ratkaise

tai poista saamiasi kommentteja, vaan muokkaa tekstiäsi toisessa tiedostossa, jotta opettajakin

näkee, millaista palautetta olet saanut. Palauta lopullinen, viimeistelty versio viimeistään

päivänä X .

Tsemppiä palautteen antamiseen!