Koe etänä -kokeilun tein kurssilla eENA06 koska jo kurssin alussa jaksossa 2 kaksi opiskelijaa tiedusteli mahdollisuutta tehdä koe muualla kuin koulussa koeviikolla. Toinen opiskelijoista käy lukiota muualla Suomessa ja toinen taas halusi etämahdollisuuden paniikkihäiriön takia. Hankkeen vetäjien Matti Keskisen ja Ari Immosen kanssa mietimme pajapäivässä eri vaihtoehtoja kokeen tekemiseen etänä. Kaksi ehtoa piti täyttyä, kun koetta tehdään muualla kuin valvotuissa olosuhteissa koulussa. Opiskelijan henkilöllisyydestä pitää saada vahvistus ja opettajan pitää varmistua siitä, että opiskelija ei ole käyttänyt kokeen aikana apuvälineitä, esim. sanakirjaa tai kääntämisohjelmaa.

Päädyimme vaihtoehtoja mietittäessä yksinkertaiseen ratkaisuun käyttää Adobe Connect –ympäristöä hyödyksi kokeen valvonnassa. Opiskelija kirjautuu Adobe Connectiin linkin kautta kuten etätunnilla, hän laittaa kameran päälle ja näyttää opettajalle henkilöllisyystodistuksen. Sitten opettaja jakaa Presenter-oikeudet opiskelijalle, jolloin hän pystyy jakamaan näyttönsä opettajan kanssa. Opiskelija tekee englannin kokeen SanomaPron Kompassikokeissa sähköisesti. Opiskelijat ovat kurssin aikana tehneet jo Kompassikokeissa sanakokeita, joten ympäristö on tuttu heille.  Kun koe alkaa, opettaja pistää nauhoituksen päälle, jolloin koko kokeen tekeminen tallentuu.  Opettajan ei itse tarvitse olla paikalla koko kokeen ajan, vain kokeen alussa ja lopussa, kun opiskelija on tehnyt kokeen. Koska kokeen tekeminen tallentuu, opettaja näkee, onko opiskelija mahdollisesti käynyt muilla sivuilla kuin Kompassikokeet. Puhelimen käyttöä apuna se ei kuitenkaan estä, jos sen pystyy tekemään huomaamattomasti.

Kokeilin kotona kokeen tekemistä etänä apuhenkilön kanssa ja se tuntui toimivan yllättävän vaivattomasti.  Tein kokeen tekemisen vaiheista ohjevideon, jonka jaoin näille kahdelle eENA06-kurssin opiskelijalle. Heidän oli myös mahdollista harjoitella kokeen tekemistä etänä etätunnilla, mutta kumpikaan ei lopulta kokenut sitä tarvitsevansa.

Sovin opiskelijoiden kanssa eri illat, milloin he tekivät kokeen. Maanantaina 18.11. 2019 oli ensimmäinen koe etänä -kokeilu, joka sujui varsin mallikkaasti. Jostain syystä opiskelijan kuva näkyi kamerassa alussa, hän esitti henkilöllisyystodistuksensa minulle, mutta kun hän aloitti kokeen niin hänen kuvansa katosi. Voi olla, että hän itse laittoi kameran pois päältä. Itse koetapahtuma tallentui hyvin. Tiistaina 19.11.2019 toinen opiskelija teki kokeen etänä, ja hänen kuvansa näkyi kamerassa koko ajan. Tein välillä töitä läppärilläni ja pystyin samalla seuraamaan hänen työskentelyään. Toki minulle jäi tallenne, josta pystyin katsomaan suorituksen tai osia siitä. Kokeen suorittaminen etänä Adobe Connect-ohjelman välityksellä kotoa käsin on varsin helppoa niin opettajalle kuin opiskelijalle. Ainoa ongelma on se, että kokeen aika pitää sopia etukäteen, ja opettajan on oltava läsnä aloittamassa koetta (jakamassa Presenter-oikeudet ja laittamassa nauhoitus päälle). Lisäksi vain yksi opiskelija voi kerrallaan tehdä kokeen opettajan AC-huoneessa. Jakson 2 kurssille eENA06 se tarjosi kuitenkin hyvän mahdollisuuden näiden kahden opiskelijan erityistarpeisiin.

Tuija Kae