KIRSI KUKKOLA
TERVEYSTIETO 1-KURSSI
SYKSY 2018 2.JAKSO

AKTIIVISUUDEN JA VUOROVAIKUTTEISUUDEN LISÄÄMINEN eTE1- KOKEESSA JA KOKEEN ARVIOINNISSA.

1.IDEAN HAHMOTTELUA

Etälukion kurssikokeen tekeminen kotona

Sotungin etälukiossa opiskellaan verkon kautta kotoa käsin, kirjastosta tai esimerkiksi urheiluleiriltä. Halusin kokeilla, tarvitseeko koetilannettakaan varten tulla koululle vai voisiko sen tehdä esimerkiksi kotona.


Pohdin kokeen tekemistä muualla kuin koulussa seuraavien kysymysten avulla.

 • Voisiko kokeet tehdä kotona tai haluamassaan paikassa sovittuna ajankohtana?
 • Miten varmistetaan, että kokeen tekijä on oikea henkilö.
 • Tarvitseeko kokeeseen osata kurssiasiat ulkoa vai voisiko kokeessa päämääränä ollakin tiedon ymmärtäminen ja soveltaminen?
 • Miten opettaja voisi tehdä monipuolisen ja vaativan koe vaikka kaikki materiaalit olisivat käytössä?
 • Mitä välineitä opiskelijoilla on jo valmiina kotona ja miten niitä voitaisiin hyödyntää apuna?
 • Voidaanko kokeessa käytettävän videotehtävän avulla parantaa kokeen arviointia ja vuorovaikutusta opiskelijan ja opettajan välillä?

2.TAUSTATIETO

eTE1- kurssi on lukion syventävä kurssi. Kurssille ilmoittautui 2.jaksossa 19 opiskelijaa. Näistä kaksi keskeytti kurssin melko alkuvaiheessa. Loput jatkoivat kurssin suorittamista ja vain yksi heistä ei osallistunut kokeeseen. Kaikkiaan kokeeseen osallistui siis 16 opiskelijaa.

 

3.TIETOA KOKEILUSTA OPISKELIJOILLE

 

Opiskelijoille tiedotettiin heti kurssin alussa, että he kaikki tulevat olemaan mukana uudessa koekokeilussa. Ohessa lähettämäni viesti heille wilmaan ja fronteriin tiedoksi.


Hei

eTE1 kurssikoe tehdään kotona. Koepäivään tulee kuitenkin ilmoittautua normaalisti 13.11. mennessä. Valitsemasi koepäivä on päivä, jolloin teet kokeen kotona (tai valitsemassasi paikassa). Koe pitää tehdä klo: 18.00.-20.30. välisenä aikana. Käytössäsi saa olla kaikki materiaalit.

Kokeessa sinulla tulee olla käytössäsi tietokone (internet-yhteys) ja puhelin (whatsup-sovellus). Valvojaa ei kokeessa ole mutta sinun tulee muistaa ottaa henkilöllisyystodistus mukaan kokeeseen. Lisäksi sinun pitää kokeessa lähettää puhelimellasi ohjeitteni mukainen videoviesti minulle.

Koepäivät ovat seuraavat (ilmoittaudu kotisivujen kautta yhteen päivään):
ma 19.11. klo: 18.00.-20.30.
ti    20.11  klo: 18.00.-20.30.
ke  21.11. klo: 18.00.-20.30.
to  22.11. klo: 18.00.- 20.30.

Koekysymykset perustuvat TERVE1 -kirjaan, Fronterin tehtäviin ja materiaaleihin. Valmistaudu siis kokeeseen normaalisti lukemalla oppikirjaa (koealueena on koko kirja). Kokeessa saat käyttää materiaaleja apuna.
Kokeessa käytämme google classroomia. Saat huoneen koodin puhelimeesi klo 17.50 koepäivänä, jonka jälkeen voit aloittaa kokeen tekemisen. Koe pitää päättää klo: 20.30 mennessä. Kokeessa tehtävät ovat soveltavia, niiden ratkaisemissa voit käyttää apuna esim. valmiita aineistoja tai internetiä. Myös kaikki muu materiaali on vapaassa käytössäsi.  
Voit käydä harjoittelemassa koetehtäviä varten google classroomiin eTE1huoneessa eTE1_kotikokeen harjoitushuone, johon teen harjoitustehtäviä koetta varten.

Lähetä minulle viesti puhelimeen, jossa ilmoitat nyt nimesi, milloin teet kokeen ja että olet ymmärtänyt, miten koe tehdään. Mikäli sinulla on kysyttävää vastaan mielelläni lisäkysymyksiin. Muista kuitenkin ilmoittautua kokeeseen myös virallisesti etälukion kotisivujen kautta vaikka teemmekin kokeen kotona.  

Terveisin Kirsi Kukkola

3.VALMISTAUTUMINEN KOKEESEEN

Opiskelijat varmistivat kokeeseen osallistumisensa suoraan minulle tekstiviestillä ja etälukion kotisivujen kautta. Viestissä he kertoivat minä päivänä osallistuvat kokeeseen ja että olivat ymmärtäneet antamani ohjeet. Tallensin samalla heidän puhelinnumeronsa omalle puhelimelleni.
Tein myös itselleni oman taulukon minä päivänä opiskelija tekevät kokeen. Opiskelijat jakautuivat koepäiville seuraavasti:

maanantai 19.11.tiistai 20.11.keskiviikko 21.11.torstai 22.11.
4 henkilöä3 henkilöä2 henkilöä7 henkilöä

Opiskelijat esittivät ennen koetta seuraavia kysymyksiä minulle tekstiviestein:

 • ”Saako taulukko tehtävässä käyttää exceliä?”
 • ”Tuleeko siihen videoon tekemät ohjeet kokeen aikana?”
 • ”Pitääkö videoyhteys olla koko ajan?”
 • ”Saanko siis tehdä kokeen vain kotona?”

4.KOKEEN ONNISTUMINEN

Kokeen sai aloittaa koepäivänä heti kun lähetin heille google classroomin koodin (noin klo: 17.50). Jokaiselle koepäivälle tein uuden koehuoneen. Huoneen koodin lähetin opiskelijalle omana tekstiviestinä (ei ryhmäviestinä). Näin yritin poissulkea mahdollisuuden, että he tekisivät yhteistyötä kokeessa.

Kokeen aloitus sujui lähes kaikilta näppärästi. Vain yhdellä opiskelijalla oli vaikeuksia päästä koehuoneeseen. Tämä oli erikoista, koska hän oli edellisellä viikolla käynyt harjoittelemassa tehtävien tekemistä harjoituskoehuoneessa. Lopulta teimme niin, että lisäsin koetehtävät hänelle harjoituskoehuoneeseen. Kyseessä oli neljäs koepäivä ja siksi ei haitannut vaikka muutkin opiskelijat olisivat nähneet koekysymykset. 

Henkilöllisyys piti varmistaa heti kokeen alussa. Opiskelijoiden piti lähettää kasvokuva minulle siten, että henkilöllisyystodistuksen syntymäaika näkyi myös kuvassa. Tämä onnistui kaikilta hyvin.

Ohessa antamani koeohjeet google classroomista:


eTE1 Koe
.

Julkaistu 20. marrask. (Muokattu 22. marrask.)

Kokeessa on kaksi tehtävää, 1 ja 2. Tee ensin monivalintatehtävä (linkki alla) jonka jälkeen kirjoita essee. Muista esseessä voit käyttää vapaasti kaikkia lähteitä apunasi.
Ennen kuin aloitat kokeen tekemisen lähetä kuva itsestäsi henkilöllisyystodistuksen kanssa (syntymäajan näkyminen kasvojen kanssa riittää 🙂 Kiitos! 

TEHTÄVÄ 1. 
Monivalintatehtävä jossa 10 kysymystä. Linkki alla – avaa, tee ja lähetä 🙂
TEHTÄVÄ 2. 
OHJE: Kirjoita essee haluamallasi tekstinkäsittelyohjelmalla. Mikäli et onnistu palauttamaan vastausta google classroomiin, lähetä se minulle sähköpostitse: kirsi.kukkola@eduvantaa.fi 

ESSEEN KYSYMYS: 
a) Vertaile erilaisia keinoja arvioida kehon rakennetta, mittasuhteita ja koostumusta (arkisemmin puhutaan painon arvioimisesta). Tarkastele myös mitä vahvuuksia ja heikkouksia eri menetelmissä on.
b) Tarkastele eri näkökulmista miksi painoa (tai kehon rakennetta, mittasuhteita ja koostumusta) pitäisi arvioida. 

HUOM! KOKEEN JÄLKEEN! Kun saat esseen valmiiksi lähetä video whatsupiin. Kuvaa video itse.
Kerro videolla seuraavat asiat: 
– nimesi 
– mitä lähdettä käytit eniten vastauksen kirjoittamisessa?
– mikä kappale esseessäsi onnistui parhaiten, miksi? 
– kuinka monta näkökulmaa löysit b-kohtaan? Oletko tyytyväinen näkökulmien määrään?
– miten tyytyväinen asteikolla 1-10 (10 paras arvosana) olet kokeen tekemiseen näin? miksi?
KIITOS!


Kokeessa oli kaksi tehtävää, joista toinen oli monivalintatehtävä. Kysymyksiä monivalintatehtävässä oli kymmenen. Vastausten keskiarvoksi tuli 7/10. Lisäksi kokeessa piti kirjoittaa essee ja lähettää siihen liittyvä video minulle puhelimitse. Yleisimmin koe palautettiin klo 20.00 – 20.30. Yksi opiskelijoista lähetti videopalautteen sijasta kirjallisen palautteen, koska ei halunnut olla kuvattavana. 


5. VIDEOTEHTÄVÄ


Vuorovaikutteisuuden lisääminen kokeessa onnistui hyvin. Opiskelijoiden tehtävänä oli lähettää minulle lyhyt video puhelimella. Videolla piti vastata antamiini kysymyksiin. Tästä tehtävästä ei saanut pisteitä koearvosanaan mutta se antoi minulle tietoa siitä, miten opiskelija koki koetilanteen ja ymmärsi koetehtävän. Videoista tuli esille mm. seuraavia asioita:

 • mistä lähteitä oli löydetty ja miksi tietty lähde oli valittu
 • mistä vastaus oli löytynyt (esim. tarkka kohta kirjasta)
 • parasta kohtaa omasta esseestä oli monella vaikea löytää
 • helpoimmaksi osaksi esseetä koettiin sen ensimmäisen kappaleen kirjoittaminen.
 • opiskelijat kertoivat löytämiensä näkökulmien määrän ja yleisimmin niitä oli löydetty 2-6 kappaletta, tyytyväisyys tehtävässä onnistumiseen vaihteli
 • lisäksi kävi ilmi, että osa jännitti koetilannetta
 • Eräs opiskelija huomasi vasta videota tehdessään, että oli jättänyt kokonaan vastaamatta b-kohtaan. Hän mainitsi asian videolla.

7. KOKEEN LÄHETTÄMINEN JA TEHTÄVIEN ARVIOINTI

Opiskelijat palauttivat kokeet onnistuneesti google classroomiin. Sähköpostitse esseen lähetti kuusi opiskelijaa kuudestatoista. Muut koetehtävät tallentuivat onedriveen.

Kokeiden keskiarvoksi ryhmä sai arvosanan 7,78. Käsittämätöntä, mutta myös ennen koetta palautettavien viiden tehtävien keskiarvo ryhmällä oli aivan sama 7,78.

Opettajan näkökulmasta vaivaa aiheutti kokeiden palauttaminen opiskelijoille. Tajusin vasta esseitä tarkastaessani, etten ollut pyytänyt heitä laittamaan nimeään ja sähköpostiosoitetta esseeseen. Tämä olisi helpottanut niiden takaisin lähettämistä. Nyt jouduin etsimään opiskelijoitten sähköpostiosoitteet wilmasta.   

8. LOPPUPALAUTE  

11/16 opiskelijaa antoi loppupalautteen. Tein kyselyn google formsin avulla, jonka lähetin sekä heidän sähköpostiinsa että wilmaan. Opiskelijat saivat antaa palautetta nimettömänä. Ehkä tämä vaikutti vastaamisaktiivisuuteen?

Palaute kokeilusta: 

Kuinka helpoksi koit google classroomin käytön kokeessa? Helppo 54,5%, melko helppo 36,4%, en osannut käyttää 9,1%.
Arvioi kokeen monipuolisuutta. 54,5% Koe oli melko monipuolinen ja mittasi hyvin osaamistani, 27,3% koe oli yksipuolinen eikä mitannut osaamistani riittävästi, 18,2% koe oli loistava ja haluan tehdä jatkossakin kokeen kotona.
Arvioi kokeen vaikeustaso. Sopiva 72,7%, vaikea 18,2%, helppo 9,1%.
Auttoiko joku sinua kokeen aikana? Tein kokeen aivan yksin 81,8%, sain pari vinkkiä kotona olevalta henkilöltä 18,2%. Pyysin apua ja sain sitä – apu vaikutti positiivisesti kokeessa onnistumiseen 0%.
Miten henkilöllisyytesi varmistaminen whatsapp -sovelluksella onnistui? Ihan hyvin 90,9%, koin sen hieman epämiellyttäväksi 9,1%, en pitänyt 0%.
Kuinka mielelläsi teit kokeen kotona? TOdella mielelläni, haluan kokeilla samaa uudelleen 72,7%, minulle on sama teenkö kokeen kotona tai etälukion koetilaisuudessa 18,2% ja en halua tehdä koetta kotona 9,1%.
Mitä apuvälineitä käytit kokeessa? Internetiä 90,9%, terveystiedon oppikirjaa 90,9%, toista henkilöä 9,1%, muiden oppiaineiden kirjoja 0%, omia muistiinpanoja 9,1%.
Arvioi eTE1 kokeessa onnistumisesi. Onnistuin yli odotusten 9,1%, onnistuin hyvin 18,2%, koe meni odotetusti 54,5%, epäonnistuin 0%, koe meni aivan pieleen 18,2%.

Lopuksi sinulla on vapaa sana. Voit vapaasti antaa palautetta kokeilusta, kiitos!11 vastausta

Kokeen vaihtoehtoinen suoritustapa etätenttinä on varsin loistavaa, varsinkin jos on sellainen elämäntilanne, että ei aina ole mahdollista päästä koeviikolla Sotungin lukiolle. Muuten mielelläni tekisin kokeen luokassa koska koen, että silloin kokeen voi muotoilla paremmin niin, että se mittaa osaamistani eikä yleistietoani tai jonkun kykyä googlettaa vastauksia. Kiitos!

Oma mielipiteeni on se,oli ihan järkevää, että materiaali sai olla esillä. Se ei tarkoita sitä, että kokeeseen ei olisi tarvinnut lukea, vaan nyt tässä korostui että osaa etsiä materiaalia ja vastata sen pohjalta kysymyksiin. Tiedonhaun taidot korostuvat tässä ja se on hyvin nykyaikainen lähestymistapa.

minusta toimi aika hyvim

Mielestäni koetilanne oli toimiva.

Koe oli kaikin puolin hyvä!

Ok

hyvä oli

kurssi oli kiva

Kiitos tästä kurssista :)!

Oli mukavaa tehdä koe kotona.


Kokeiluun käyttämäni tunnit:

Päivämäärätavoitetunnit
syys-, lokakuuasian hahmottelua omassa päässä syksyn mittaan, ajatuksia muiden opettajien kanssa vaihtaen 
su    11.11.Idean hahmottelua kirjalliseen muotoon.1h
ma  12.11. Kokeen ohjeitten laatiminen ja lähettäminen opiskelijoille fronterin ja wilman kautta.1h
ti      13.11.     Opiskelijoiden puhelinnumeroiden syöttäminen wilmaan ja   koehuoneiden tekeminen google classroomiin.1h
ma   19.11-22.11.Kokeen aloittaminen, tekstiviestien vastaanottaminen ja kokeessa auttaminen, whatsup -videoiden katsominen sekä niihin vastaaminen2h
to 29.11.Loppuraportti, loppupalaute2h
 yhteensä:7h

Kirsi Kukkola
Liikunnan- ja terveystiedon opettaja
Sotungin lukio ja etälukio
kirsi.kukkola@eduvantaa.fi