Raportti Koeakvaario 

Hankkeessamme eräänä projektina on ollut kehittää tapa valvoa kokeen tekemistä teknisin apuvälinein.  
 

Erilaisia erityisjärjestelyitä kaipaavat opiskelijat tuottavat paljon ylimääräistä vaivaa lukion arjessa. Niin sanottua ”pikaväylää” kurssitarjottimen ulkopuolella etenevät opiskelijat sekä muut itsenäiset kurssinsuorittajat vaativat valvojan kurssikokeelleen ja tämä syö paljon resursseja. Oma lukunsa ovat vielä kurssikokeissa oman tilan vaativat opiskelijat. Tarve valvotulle kurssikokeen suorittamiselle on siis jatkuva, mutta maisteritason henkilökunnan käyttäminen kokeen valvontaan on tuhlausta. Tästä syystä aloimme kehittämään koeakvaariota lukion tiloihin. 

Koeakvaariossa voi siis tehdä kokeita teknisesti valvottuna. Opettajaa tarvitaan käynnistämään koe sekä hakemaan vastukset talteen tietokoneelta, mutta muutoin tilassa on vain opiskelija. Akvaarion etuna verrattuna tavalliseen kotona tehtävään kokeeseen on se, että akvaariossa voidaan tehdä kokeita myös Abitti-järjestelmässä, joka ei kotioloissa ole mahdollista. 

Tekniikka: 

Koeakvaariossa on tietokone, joka toimii yhtä aikaa virtuaalisena Abitti-palvelimena sekä OBS-tallennusjärjestelmän pyörittäjänä. Opiskelijan tuottamista taltioi kaksi webbikameraa, joista toinen on suoraan opiskelijan edessä ja toinen kuvaa ruudulla tapahtuvaa toimintaa. Tallenne kokeesta jää tietokoneen kovalevylle muistiin ja se voidaan tarkastaa kokeen jälkeen, mikäli opettaja epäilee vilppiä kokeessa. 

Sinänsä sekä Abitti että OBS-tallennusjärjestelmä ovat erikseen hyvin testattuja ja toimivia ratkaisuja, mutta nyt niiden hyvät ominaisuudet on yhdistetty. Akvaario on testattu ja todettu toimivaksi ratkaisuksi. 

Hinta: 

Tallenteista tulee melko suuria tiedostoja, joten tietokoneen kovalevyltä vaaditaan melko suurta tilavuutta. Samoin Abitti-järjestelmän ja OBS- tallennuksen yhtäaikainen pyörittäminen kysyy jonkinlaista tehoa prosessorilta. Akvaarion kokonaiskustannukset uusilla kameroilla ja laitteilla ovat noin tuhannen euron luokkaa. 

Matti Keskinen