Kevät 2020
Kirsi Kukkola, Terveystiedon opettaja

1.Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kokeilla lukion kurssikokeen suorittamista kotona siten, että tilanne olisi mahdollisimman samanlainen kuin koululla järjestettävässä koetilaisuudessa. Hankkeen innoittamana pidimme terveystiedon 4.jakson kurssikokeet kotona. Kotona tehtävässä kokeessa ei ollut lupa käyttää internettiä tai ylimääräisiä materiaaleja tai henkilöitä apuna. Näin olosuhteet olivat samat, kuin koululla järjestetyssä kokeessa. Valvonnan kotona teki opettajan puolesta OBS-videotallenneohjelma. Se kuvaa kokeen aikana opiskelijan tietokoneen ruutua, kokeen tekijää ja tallentaa äänet.

2. Osallistujat 

Sotungin lukion ja etälukion terveystiedon 4.jakson kaikki ryhmät. Mukana kokeilussa oli seitsemän eri terveystiedon ryhmää, yhteensä 57 opiskelijaa.

3. Ohjeet ja kokeen aloitus

Opiskelijoita tiedotettiin kotona pidettävästä kokeesta useammalla viestillä kurssin aikana.  Tarkemmat ohjeet kokeen tekemisestä lähetettiin wilman kautta vähintään vuorokausi ennen varsinaista koetta. Näin opiskelijat saivat kokeilla OBS-ohjelman käyttöä hyvissä ajoin ennen koetta ja tarvittaessa he pystyivät ottamaan minuun yhteyttä mikäli ongelmia ilmeni. Koe, jonka olin tehnyt google formsilla laitoin classroomiin vasta sovittuna kokeen alkamisajankohtana. Kokeen aikana olin läsnä kurssihuoneessa mutta myös tavoitettavissa puhelimitse tai wilman kautta.

Ohessa wilman ja itslearningin kautta lähetetty etukäteisviesti opiskelijoille:
1. viesti:

eTE2 -kurssin koe tehdään kotona OBS -videotallennusohjelman avulla.

Hei!

Ilmoittaudu normaalisti 
etälukion terveystiedon kokeeseen. Terveystiedon koe tehdään kotona. Kotona tehtävä koe on osa etälukion hanketta. Koetta varten sinun tulee ladata seuraava tiedosto koneellesi: https://obsproject.com/fi/download Tarkemmat ohjeet videon käyttämiseen lähetän wilma viestillä vähän ennen koetta. Saat viestissä sekä kirjalliset että video-ohjeet.
 
Koe tehdään google classroomissa. Liittymiskoodin saat myöhemmin. Koetta varten käytössäsi on normaali koeaika 2,5h. Mitään apumateriaaleja tai internetiä ei ole lupa käyttää kokeen aikana. Videotallennusohjelma toimii kokeessa valvojana. Kun palautat kokeen, sinun tulee palauttaa myös videotallenne, jonka olet tallentanut koneellesi. Mikäli sinulla on kysyttävää, laita viestiä!

2. viesti:
Huomenna on TE1-koe.

Koe tehdään X.X.2020 klo XX välisenä aikana. Liity google classroomin huoneeseen, jonka koodi  on XXX. Classroomissa on ohjeet OBS-videotallenneohjelman käytöstä. Lataa ohjelma koneellesi ja kokeile sen toimivuutta etukäteen. Mikäli sinulla on kysyttävää tai ongelmia ohjelman käyttöönotossa, ota heti yhteyttä!

4. Kokeen onnistuminen   

Opiskelijat liittyivät google classroom -huoneeseen tunnollisesti heti wilma viestini jälkeen. Kysymyksiä ohjelman käyttöönottamisesta tuli vain muutamalta. Kysymykset koskivat lähinnä lataamiseen liittyvää kohtaa, jossa piti valita striimaaminen tai tallentaminen.

4. jakso ryhmäryhmän koko
(henkilöä)
OBS tallenteen käytön onnistuminen Onnistumis-
prosentti
Syitä OBS tallenteen käytön epäonnistumiseen
eTE02
etälukio
11/1100% 
TE02
päivälukio
1916/1984,2%videon käyttöönotossa ongelmia
eTE02 etälukio22/2100% 
TE3 päivälukio11/1100% 
TE01.4. päivälukio1614/1687,5%videotallenteen lataamisessa ongelmia
kamera ei toiminut
TE01.3. päivälukio1814/1877,8%video jumittui kamera ei toiminut
yhteensä5748/5784,2% 

4. Tulokset

OBS- videotallenteen käyttö onnistui 47/58 opiskelijalla (84,2%). Opiskelijat raportoivat lähettämääni kyselyyn oheisia syitä siitä, miksi käyttöönotto oli heidän mukaansa epäonnistunut:

        ”lyhyen tallenteen tekeminen onnistui, mutta useamman tunnin mittainen oli liian iso
         tiedosto, eikä lopettanut lataamista”

        ”Pystyin tekemään sen muuten mutta videotallenteen lähetys ei onnistunut.
         Siinä tuli joku striimiavain juttu”

        ”en ollut tutustunut paremmin siihen obs”

Suurimmat syyt epäonnistumiseen johtuivat siis OBS- ohjelman lataamiseen tai käyttöönottamiseen liittyvistä ongelmista tai kameran toimimattomuudesta.

5. Pohdinta

Pääsääntöisesti kokeiden pitäminen onnistui erittäin hyvin, eikä hälyttäviä ongelmia juurikaan esiintynyt. Suurimmat ongelmat johtuivat käyttäjän omista virheistä. Lähettämäni etukäteisohjeet oli luettu huolimattomasti. 

Opettajalle videon tarkistaminen oli helppoa ja nopeaa. Videolta sai myös muuta lisätietoa kokeeseen liittyen. Videolta näki mm. kuinka kauan kokeen tekeminen oli kestänyt. Lisäksi videolta pystyi havaitsemaan miten vaikeaa tai helppoa vastauksen rakentaminen oli ollut. Tallenteesta oli myös konkreettista hyötyä, sillä sen avulla pysytimme pelastamaan erään opiskelijan vastuksen, joka ei ollut internet-yhteyden katkeamisen takia tallentunut.

Kokeilu osoitti, että ohjelma toimi hyvin ja sen käyttöönottoa voi suositella. Näin etälukion tai miksei päivälukionkin kurssikokeen suorittaminen on entistä helpompaa ja joustavampaa paikkaan katsomatta. 

OBS-ohjelman käyttöönottoa voisi kokeilla myös erityisopetuksessa. Opiskelijan kirjoittaman esseen tai vastauksen katsominen videolta voisi tuoda lisätietoa siitä, miten opiskelija rakentaa vastauksensa ja missä kohtaa hän tarvitsee apua.

LIITTEET:

Kirjallinen ohje OBS-videotallenteen käytöstä (videon lisäksi)

1. Avaa linkki https://obsproject.com/fi/download
2. Lataa ohjelma koneellesi (”ikkunasta” saat windows -version, ”omenasta” apple-version)
    Ohjelma kysyy, käytätkö tallentamiseen vai striimaamiseen – valitse tallentamiseen!
3. Avaa ohjelma, pikakuvake tulee koneellesi.
4. Valitse ohjelmasta seuraavat asetukset:

       Lähteet:
      – lisää monitori -> kuvaa mitä tapahtuu ruudulla
      – lisää webbikamera eli videokaappauslaite-> ohjelma tallentaa kasvosi
      – lisää mikrofoni (näin tiedän ettet keskustelu kokeen aikana kenenkään kanssa)
      
      Asetukset, ulostulo -> muuta kuvan bitrate 200 ettei tule liian isoa tiedostoa.
      Tallennukset ->muuta automaattisesti mb4 muotoon (mb4- videomuoto on yhteensopiva
      googlen kanssa)

      Valitse käytä/ok!

5. Aloita kokeen tekeminen ja aloita tallennus! (tallentaa nyt äänilähteen, tietokoneen  
    monitorin ja kasvosi)
6. Kokeen päätyttyä, pysäytä tallennus!
7. Ohjelma tekee tiedoston. Löydät sen kohdasta tiedosto, tallenteet
   – lähetä tallenne tänne, KIITOS