Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa Sotungin etälukio Miia Seppälä

Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa -hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää täysin etäopiskellen suoritettavien kurssien käytänteitä. Hankkeen osana kehitin englannin viidennettä kurssia siten, että kurssin voi suorittaa kokonaan etänä opiskellen. Oma opetusfilosofiani nivoutuu hyvin hankkeen tavoitteisiin. Kurssitehtävieni laadinnassa oli tausta-ajatuksena paitsi kurssisisältöjen täyttyminen, myös nykyaikaisen kielenopetusfilosofian toteutuminen sekä kokonaan etäopiskellen suoritettavan kurssin arvioinnin luotettavuuden parantaminen.

Lukion opetussuunnitelman (2015) mukaan englannin viidennen kurssin aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. Kurssin teemoja ovat mm. avaruus ja teknologia, lääketiede, aivojen toiminta sekä erilaiset ruokavaliot ja tulevaisuuden ruoka. Opetussuunnitelman mukaan kurssin tavoite on syventää tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Kurssilla harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja sekä pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä.

Lataa tarkempi raportti alta!