Raportti vuorovaikutuskyselystä 

Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa  Raportti vuorovaikutuskyselystä   Anne Aavamaa  Vuorovaikutuskysely suoritettiin marraskuussa 2020 Google Forms -kyselynä. Vuorovaikutuskyselyn tavoitteena oli tarkastella Sotungin etälukion tutkintotavoitteisten opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja selvittää, olisiko heillä halukkuutta lisätä vuorovaikutusta toisten Sotungin etälukion opiskelijoiden kanssa. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää uusien opintojaksojen suunnittelussa.   Vastaukset kerättiin nimettöminä. Kyselyyn vastasi 31 etälukion Lue lisää…

Ruotsin kielen etäopetuksessa hyväksi havaittuja käytänteitä

Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa Sotungin lukio Miia Seppälä Ruotsin kielen etäopetuksessa hyväksi havaittuja käytänteitä Koronapandemia muutti keväällä 2020 opettajan työskentelyä käytännössä yhden yön varoitusajalla ja pakotti etsimään uusia verkkovälitteisiä työskentelytapoja, jotka tukevat mahdollisimman hyvin opetuksen tavoitteita. Uusia käytänteitä lähdin kehittämään tavoitteenani laadukkaan opetuksen ja monipuolisten työskentelytapojen tarjoaminen, Lue lisää…

Englantia etänä: fokus oppimisessa – ei kokeessa

Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa Sotungin etälukio Miia Seppälä Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa -hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää täysin etäopiskellen suoritettavien kurssien käytänteitä. Hankkeen osana kehitin englannin viidennettä kurssia siten, että kurssin voi suorittaa kokonaan etänä opiskellen. Oma opetusfilosofiani nivoutuu hyvin hankkeen tavoitteisiin. Kurssitehtävieni laadinnassa Lue lisää…