Kokeen suoritus etänä, UE1

Kurssikokeet on tehty tähän asti pääasiassa koululla läsnä ollen, vaikka etälukion kaikki muu toiminta tapahtuu verkossa. Nyt toisen jakson eUE1-kurssilla tarjotaan kokeelle kaksi vaihtoehtoa: joko perinteisesti koululla tai kotoa käsin videonauhoitteena. Videoneuvotteluohjelmalla pidettävällä etätunnilla opastetaan etukäteen videokokeen tekemistä. Kokeen työt ovat samantyyppisiä kuin kurssityöt, joita tehdään kurssin aikana ja joista Lue lisää…

Uudet työtavat käyttöön

Veso-päivässä kerättiin aineryhmien ajatuksia seuraavista teemoista: Miten uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit ovat uusineet työtapoja? Mitä haasteita olette huomanneet? Onko hyviä ideoita jatkokehitykseen? Vieraat kielet(EN, VE ESP) ykkökurssilla pidetään henkilökohtainen palautekeskustelu kurssipäätöspäivänä monipuoliset näytöt (suullinen, kirjallinen, testi, ym. ) uutena: selvemmin ilmaistaan kurssin tavoitteet opiskelijoille, ”tämän kurssin jälkeen hallitset..” diagnosoivat testit Lue lisää…

Teleporttaa avatarisi Sotunki-saarelle: kokonainen äidinkielen kurssi virtuaalisesti!

Syksyllä 2016 Sotungin etälukiossa voi opiskella täysin uudella tavalla. Toisessa jaksossa äidinkielen uuden opetussuunnitelman mukainen ÄI4-kurssi järjestetään kokonaan Second Lifen virtuaalimaailmassa. Oppitunnit järjestetään virtuaalisella Sotunki-saarella ja kurssitehtävät sekä kurssikoe tehdään virtuaalisesti. Opiskelijat toimivat virtuaalimaailmassa avatar-hahmon avulla. Virtuaalisella äidinkielen kurssilla opiskelu on kokemuksellista ja elämyksellistä: Opiskelija pääsee seikkailemaan Retoriikkakoulussa, Propagandapalatsissa ja jopa Lue lisää…

Mitä muutoksia uusi opetussuunitelma tuo arviointiin

Mitä muutoksia arviointiin uusi ops tuo tullessaan? Mitä tulee kehittää? Aineryhmät kokosivat syksyn 2015 alussa uuden opetussuunnitelman luonnoksesta asioita, jotka eniten muuttuvat oppiaineiden arvioinnissa. Opinto-ohjauksen arviointi Arvioinnissa tulee enemmän vielä suunnitella arviointitaitojen kehittyminen. Itsearviointia ja omien tavoitteiden asettelua suunniteltava enemmän integroiduksi kokonaisuudeksi. (Ykköset-kakkoset-kolmoset. Eri ikäisinä tehdään asioita eri tavalla.) Ykköset: Lue lisää…

Kannustavan arvioinnin menetelmiä

Lukuvuoden 1516 aikana koottiin oppiaineittain kannustavan arvioinnin tapoja tai menetelmiä. Psykologia ja katsomusaineet Luotiin itsearviointilomake ryhmä- ja yksilötyöskentelylle Kahdenkeskinen kannustava ja kehittävä palaute prosessiesseestä Arvostelun sijaan yritämme arvostaa opiskelijoiden aikaansaannoksia. Palautekeskustelua, jossa toteamisen sijaan kysytään. Kirjeen kirjoittaminen opettajalle, jossa reflektoidaan tunnelmia, oppimista, ryhmädynamiikkaa Kannustava arviointi tapahtuu meillä suullisesti. Historia ja Lue lisää…

Opiskelijat valtaan–Topic Master-menetelmä englannin opetuksessa

  Arviointikulttuurin muutos haastaa myös opettajan muuttumaan. Lukio-opiskelijoiden tulisi yhä enemmän ottaa vastuuta oppimisestaan sekä osallistua kurssilla opetettavien asioiden ja käytettävien menetelmien suunnitteluun ja arviointiin. TopicMaster_esitys (pdf) Topic Master-menetelmässä valta oppimisen sisällöissä ja käsittelytavoissa annetaan opiskelijatiimeille, jotka tekevät työnjaon, päättävät kunkin kurssin aihepiirien sisällöistä, käsittelytavoista, portfoliotöistä tai tiimin yhteisestä projektityöstä. Lue lisää…

Teemaseminaari ITK-päivillä 2016

LUUTA-hanke järjesti teemaseminaarin itk-päivillä 2016. Otsikkona oli ”Numerot syrjään – kokonaisvaltainen arviointi oppimisen edistäjänä” http://www.itk.fi/2016/ohjelma/teemaseminaari/202. Teemaseminaarissa Sotungin lukion ja etälukion neljä aineenopettajaa Tuija Kae (englanti), Markus Masalin (psykologia, uskonto, filosofia), Jukka Karvinen (matematiikka, fysiikka) piti puheenvuoron omien arviointitapojensa käytänteistä ja haasteista. Esitysdiat tässä: ITK2016_numerot_nurkkaan  Puheenvuorojen jälkeen aineryhmittäin jaetut opettajat keskustelivat ja kiteyttivät ajatuksiaan Lue lisää…