Toiminnallinen oppiminen ja vuorovaikutus Sotungin etälukion opetuksessa

Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa   Sotungin etälukio  Miia Seppälä  Sotungin etälukion kursseilla toiminnallisuus ilmenee monin tavoin. Lukio-opinnot ovat melko teoriapainotteisia, mutta aivotyöskentelyä yhdistetään myös (konkreettiseen) tekemiseen ja toimintatuotteiden valmistamiseen, ja täten kurssityöskentelyyn liittyy myös toiminnallisuuden tunnusmerkkejä. Yleisiä toiminnallisia työtapoja etälukion kursseilla ovat mm. tutkimustehtävät sekä projektityöt. Oppikirja toimii yleensä kurssin perustana, mutta toiminnallisilla työtavoilla pyritään suuntaamaan opiskelijan havainnointia ja tuomaan esiin liittymäkohtia opiskeltavan Lue lisää…

Ruotsin kielen etäopetuksessa hyväksi havaittuja käytänteitä

Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa Sotungin lukio Miia Seppälä Ruotsin kielen etäopetuksessa hyväksi havaittuja käytänteitä Koronapandemia muutti keväällä 2020 opettajan työskentelyä käytännössä yhden yön varoitusajalla ja pakotti etsimään uusia verkkovälitteisiä työskentelytapoja, jotka tukevat mahdollisimman hyvin opetuksen tavoitteita. Uusia käytänteitä lähdin kehittämään tavoitteenani laadukkaan opetuksen ja monipuolisten työskentelytapojen tarjoaminen, Lue lisää…

Vuorovaikutusta etänä

Iina Heinilä Sotungin etälukio Vertaispalaute eÄI02-kurssilla Olen pohtinut mahdollisuuksia lisätä opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta äidinkielen ja kirjallisuuden etäopiskelussa. Opetussuunnitelmaan ÄI02-kurssin tavoitteisiin on kirjattu arvioinnin antamisen ja saamisen harjoittelu osana kirjoittamisprosessin harjoittelua. Niinpä arviointiprosessin kehittely ja toteuttaminen tarjosivat luontevan tilaisuuden lisätä myös opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta kurssilla. Lukuvuonna 2019–2020 kolmannen jakson eÄI02-kurssin opiskelijat Lue lisää…

Uutta arviointikulttuuria ja vuorovaikutusta

Arviointityö vaatii uudistumista muuttuvassa maailmassa. Hankkeen aikana arviointia pohdittiin yhteisissä suunnittelupäivissä ja -kokouksissa. IIna Heinilä ja Miia Seppälä kartoittivat tematiikkaa laajemmin. Vuorovaikutusta etänä, vertaispalaute eÄI02-kurssilla http://sotunginluuta.fi/vuorovaikutusta-etana/ Ruotsin kielen etäopetuksen hyviä käytänteitä http://sotunginluuta.fi/ruotsin-kielen-etaopetuksessa-hyvaksi-havaittuja-kaytanteita/ Toiminnallinen oppiminen ja vuorovaikutus http://sotunginluuta.fi/toiminnallinen-oppiminen-ja-vuorovaikutus-sotungin-etalukion-opetuksessa/ Raportti vuorovaikutuskyselystä http://sotunginluuta.fi/raportti-vuorovaikutuskyselysta/

Englantia etänä: fokus oppimisessa – ei kokeessa

Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa Sotungin etälukio Miia Seppälä Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa -hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää täysin etäopiskellen suoritettavien kurssien käytänteitä. Hankkeen osana kehitin englannin viidennettä kurssia siten, että kurssin voi suorittaa kokonaan etänä opiskellen. Oma opetusfilosofiani nivoutuu hyvin hankkeen tavoitteisiin. Kurssitehtävieni laadinnassa Lue lisää…

Aktiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen eTE1 -kokeessa ja kokeen arvioinnissa

KIRSI KUKKOLATERVEYSTIETO 1-KURSSISYKSY 2018 2.JAKSO AKTIIVISUUDEN JA VUOROVAIKUTTEISUUDEN LISÄÄMINEN eTE1- KOKEESSA JA KOKEEN ARVIOINNISSA. 1.IDEAN HAHMOTTELUA Etälukion kurssikokeen tekeminen kotona Sotungin etälukiossa opiskellaan verkon kautta kotoa käsin, kirjastosta tai esimerkiksi urheiluleiriltä. Halusin kokeilla, tarvitseeko koetilannettakaan varten tulla koululle vai voisiko sen tehdä esimerkiksi kotona. Pohdin kokeen tekemistä muualla kuin koulussa Lue lisää…

Kemian koe etänä

Alla kaksi raporttia kemian etäkokeista. Karri Paavola Lukuvuonna 2018 – 2019 kokeilin etälukion kemian kursseilla yhdelle opiskelijalle kotona järjestettävää koetta, jossa ei ollut käytössä valvojaa. Opiskelija suoritti opintojaan Norjasta käsin, joten oli luonnollista kehittää opiskelijalle jokin muu, kuin perinteinen valvottu koe. Kokeilussa ollut sai kotona järjestettävien kokeiden avulla suoritettua kemian Lue lisää…

Maantiedon koe etänä

Ari Immonen Kokeilin lukuvuoden 2019-20 aikana kokeen teettämistä etänä eli kotoa käsin maantieteen ykköskurssilla. Koetilanteessa käytössä oli itslearning-oppimisympäristö ja AdobeConnect Pro -videoneuvotteluohjelmisto (AC). Kokeen suorittajalla oli kameralla varustettu tietokone sekä tietysti nettiyhteys. Kokeen ohjeistaminen oli yksinkertaista. Ohjeena oli, että kokeen suorittaja kirjautuu AC:ssa opettajan kokoustilaan, suuntaa kameran itseensä, kirjautuu itslearningiin, Lue lisää…

Terveystiedon koe etänä

Kevät 2020Kirsi Kukkola, Terveystiedon opettaja 1.Tavoite Hankkeen tavoitteena on kokeilla lukion kurssikokeen suorittamista kotona siten, että tilanne olisi mahdollisimman samanlainen kuin koululla järjestettävässä koetilaisuudessa. Hankkeen innoittamana pidimme terveystiedon 4.jakson kurssikokeet kotona. Kotona tehtävässä kokeessa ei ollut lupa käyttää internettiä tai ylimääräisiä materiaaleja tai henkilöitä apuna. Näin olosuhteet olivat samat, kuin Lue lisää…

Koe etänä -kokeilu englannin kurssilla

Koe etänä -kokeilun tein kurssilla eENA06 koska jo kurssin alussa jaksossa 2 kaksi opiskelijaa tiedusteli mahdollisuutta tehdä koe muualla kuin koulussa koeviikolla. Toinen opiskelijoista käy lukiota muualla Suomessa ja toinen taas halusi etämahdollisuuden paniikkihäiriön takia. Hankkeen vetäjien Matti Keskisen ja Ari Immosen kanssa mietimme pajapäivässä eri vaihtoehtoja kokeen tekemiseen etänä. Lue lisää…